20 LET VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC – SREČANJE PRVE GENERACIJE DIPLOMANTOV

Višja strokovna šola Slovenj Gradec letos praznuje pomemben jubilej, 20 let delovanja. V povezavi s tem potekajo številni dogodki.

V torek, 11. februarja 2020, smo tako v okviru Kluba diplomantov, ki ga vse od ustanovitve leta 2009 zelo uspešno vodi predavateljica Sonja Smolar, univ. dipl. ekon., organizirali srečanje 1. generacije diplomantov. Klub diplomantov združuje vse diplomante Višje strokovne šole, spodbuja povezave med diplomanti in šolo, omogoča spopolnjevanje znanja na osnovi interesov diplomantov in jim ponudi možnosti, da se dodatno izobražujejo. Diplomanti, ki so se včlanili v Klub diplomantov, pa se udeležujejo tudi posvetov, ki jih organiziramo skupaj z delodajalci.

Srečanja se je udeležilo 35 diplomantk in diplomantov, ki so se v našo Višjo strokovno šolo vpisali v študijskem letu 2000/2001 in študij tudi zelo uspešno končali. Zbrane so nagovorile vodja Kluba diplomantov, Sonja Smolar, sedanja ravnateljica, mag. Janja Razgoršek, prva ravnateljica, mag. Gabrijela Kotnik, in prva diplomantka, gospa Slavica Serušnik, ki so obujale spomine na začetke in vse diplomante pozvale še k nadaljnjemu sodelovanju, predvsem kot mentorji našim sedanjim študentom. Kratek program sta povezovala študenta 1. letnika programa Ekonomist, Nina Napotnik in Nino Panzi, za kulturno popestritev pa sta naši študentki Valentina Rejavc in Eva Bošnik zapeli slovensko ljudsko pesem »Kje so tiste stezice?«, naša nadobudna pesnica Urška Podovšovnik pa je prispevala eno svojih pesmi.

Vsi udeleženci srečanja so prejeli simbolično darilo in novo številko Zbornika Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

Po zaključku programa so si vsi povabljeni ogledali naše prostore, ki so seveda veliko večji in lepši, kot so bili na začetku. Temu pa je sledilo še druženje ob zakuski.