18. decembra 2012 smo prejeli NACIONALNO PRIZNANJE – JABOLKO KAKOVOSTI 2012, ki ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja podeljujeta za najboljše projekte v kategorijah programa Vseživljenjsko učenje.

 

Dosegli smo 3. mesto v kategoriji ERASMUS INDIVIDUALNA MOBILNOST (razpisni leti 2009 in 2010).

 

Delovanje VSŠ SG v ocenjevalnem obdobju so predstavili takole:

»Institucija v celoti, še zlasti pa višja šola, ima zelo jasne cilje in predstave, kaj si želi. Zaveda se, zakaj je dobro biti mednarodno mobilen. Pri tem išče širino in večplastne koristi. Zanimiva in pohvale vredna značilnost mobilnosti na tej šoli v ocenjevalnem obdobju je bila, da so dosegli več, kot so načrtovali…«

jabolko_kakovosti_VS_SG