NAŠI ŠTUDENTI SO SE ŽE DESETIČ UDELEŽILI MEDNARODNEGA RAZISKOVALNEGA TABORA ŠPIC MURSKA SOBOTA

V času od 8. do 10. maja 2019 je v Murski Soboti potekal 11. raziskovalni tabor. Seveda so mladi raziskovalci začeli s svojim delom že kakšen teden prej. Namen tabora je predvsem druženje in spoznavanje študentov, pridobivanje izkušenj v timskem delu, javnem nastopanju in oblikovanju izdelka.  Slovenjgradčani so bili v prvi raziskovalni skupini pod vodstvom mentorice Dore Najrajter in somentorja Branka Škafarja, ki je raziskovala ekonomski in pravni vidik delavskega soupravljanja na poslovanje podjetja. V skupini so sodelovali še študenti Višje strokovne šole Murska Sobota in študentka Ekonomske fakultete iz Zagreba. Poleg resnega raziskovalnega dela so se udeležili tudi športnega tekmovanja v biljardu in bowlingu. Naša študentka Zala Trdina sicer izjavlja, da je bowlala prvič, a glede na število podrtih kegljev tega ni mogoče potrditi. Vsako leto pa lahko vedno znova zapišemo, da so dobro preživeli tabor in da je minilo prehitro.