Projekt – “Izpopolnjevanja CiljajVišje!”

 Polni naziv: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022

 Trajanje: od 19. junija 2020 do 31. oktobra 2022

 Pridobljena skupna sredstva: 357.737,50 EUR

 Namen projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! je omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc za višjo kakovost izvedbe izobraževalnega dela in osebni karierni razvoj.

 Cilji projekta je izpopolnjevanje splošnih in specifičnih kompetenc zaposlenih:

 • učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju,
 • usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
 • učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

 Med specifičnimi kompetencami je v ospredju izpopolnjevanje digitalnih kompetenc:

 • izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
 • informacijska in podatkovna pismenost,
 • komunikacija in sodelovanje,
 • izdelovanje digitalnih vsebin,
 • varnost in problemsko reševanje.

Povezava do Programov Izpopolnjevanj CiljajVišje!, aktualnih terminov ter lokacij izvedb se nahaja na tej povezavi: 

https://www.skupnost-vss.si/izpopolnjevanja-ciljajvisje/

 Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji se nahaja na tej povezavi:

 https://www.eu-skladi.si/

Izpopolnjevanja na Šolskem centru Slovenj Gradec potekajo na daljavo (on-line) preko Zooma. Od novembra 2020 do konec junija 2021 smo izvedli naslednja izpopolnjevanja:

 • Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu (1 izvedba).
 • Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa (2 izvedbi).
 • Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja (2 izvedbi).
 • Uvajanje in zagotavljanje kakovosti in izpolnjevanje zahtev NAKVIS-a (1 izvedba).

V vse izvedbe smo vključili 75 udeležencev.

V jesenskem času (oktober – november 2021) načrtujemo še 3 izvedbe novega programa o kakovostnem vodenju višjih strokovnih šol.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.