Sprememba urnika za redne študente 1. letnika programa Ekonomist:

  1. Poslovni tuji jezik 1 – angleščina LV (Milena Štrovs Gagič) – namesto v ponedeljek, 29. aprila 2019 (2. in 3. uro): v petek, 19. aprila 2019, 6. in 7. uro, v predavalnici P16.