Predvidoma od torka, 2. 2. 2016, naprej bo spremenjen način prijave v spletne učilnice (moodle.sc-sg.si), e-študenta (e-student.vss.sc-sg.si) in brezžično omrežje Eduroam za študente.

  • V spletnih učilnicah bo namesto vpisne številke (11120××××××) kot uporabniško ime  potrebno vnesti svojo vpisno številko skupaj s pripono @guest.sc-sg.si (npr.: vpisnaštevilka@guest.sc-sg.si).
  • Enako velja za prijavo v e-študenta, uporabiti je potrebno vpisno številko skupaj s pripono @guest.sc-sg.si (vpisnaštevilka@guest.sc-sg.si).
  • Pri nastavitvah naprav za prijavo v brezžično omrežje Eduroam so se že sedaj uporabljala uporabniška imena v obliki “vpisnaštevilka@sc-sg.si”, tudi te bo potrebno spremeniti v obliko “vpisnaštevilka@guest.sc-sg.si” (torej samo dodati “guest”).

Gre za poenotenje uporabniških imen (vpisnaštevilka@guest.sc-sg.si), zato gesla ostanejo enaka. Prijave na izpite in v ankete ostajajo nespremenjene (vpisna številka + geslo).