Sprememba urnika za redne študente 1. letnika programa Informatika pri predmetih:

  • OZD – Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov (Luka Urisk),
  • RKO I – Računalniške komunikacije in omrežja I (Luka Urisk),
  • STJ-AN – Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina (Milena Štrovs Gagič).

Vse spremembe urnika so razvidne iz priloženega dokumenta.

Spremembe urnika >