Spoštovani!

Ker ste izjemno pomemben dejavnik višješolskega izobraževanja, vas vljudno vabimo na srečanje mentorjev in delodajalcev predavateljev, diplomantov in študentov, ki bo v torek, 20. septembra 2022 ob 9. uri, na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. Namen srečanja je vzpostaviti tesnejše stike med šolo, podjetji in mentorji praktičnega izobraževanja v podjetjih. Tovrstno sodelovanje lahko pomembno doprinese k usposobljenosti bodočih diplomantov za opravljanje delovnih nalog, kajti le s konstruktivnim sodelovanjem vseh odgovornih lahko naredimo korak naprej v prizadevanjih za kakovosten delovni kader, ki prihaja iz šol v podjetja, zato vljudno vabljeni k aktivnemu sodelovanju.

Program srečanja

9.00     Sprejem udeležencev ter druženje ob kavi, čaju in prigrizkih

9.30     Uvodni pozdrav in predstavitev programov Višje strokovne šole Slovenj Gradec

9.45     Predstavitev uspešne poslovne poti študenta in diplomantke

10.15   Predstavitev rezultatov zadovoljstva študentov, mentorjev in delodajalcev s

praktičnim izobraževanjem in razprava o kompetencah in zaposlitvenih možnosti

naših diplomantov

10.30   Predstavitev Skupnosti višjih šol Slovenije

10.45   Predstavitev Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih na MOCIS-u

11.00   Trajnostni razvoj kot del PRI

11.15   Odmor za malico

11.45   Predstavitev dejavnosti podjetij in navezovanje poslovnih stikov

13.00   Zaključek srečanja

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do torka, 13. 9. 2022, na elektronski naslov: jozica.ovcjak@sc-sg.si. Prav tako vas prosimo, da sporočite vaš interes za predstavitev dejavnosti vašega podjetja.

VABILO