Višja strokovna šola Slovenj Gradec je v sodelovanju s Skupnostjo višjih strokovnih šol Slovenije organizirala srečanje predstavnikov podjetij, mentorjev praktičnega izobraževanja, predavateljev, diplomantov in študentov.

Srečanje je potekalo na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec v torek, 20. septembra 2022, med 9. in 13. uro.

Namenjeno je bilo:

  • vzpostavitvi tesnejših stikov med šolo, podjetji in mentorji praktičnega izobraževanja,
  • promociji in predstavitvi programov Višje strokovne šole,
  • predstavitvi rezultatov zadovoljstva študentov in mentorjev s praktičnim izobraževanjem,
  • razpravi o kompetencah in zaposlitvenih možnostih višješolskih diplomantov,
  • predstavitvi dobrih praks (uspešne poslovne poti diplomantov in študentov, izkušnje delodajalcev …),
  • dogovorom o možnih delovnih mestih za praktično izobraževanje,
  • pogovorom o možnem sodelovanju na skupnih projektih ter upoštevanju trajnostnega razvoja na praktičnem izobraževanju,
  • predstavitvi aplikacije za ponudbo delovnih mest za praktično izobraževanje in zaposlitev.

Dostopnost