Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec smo leta 2010 prejeli priznanje za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah.

Znak kakovosti, ki nam je bil podeljen v okviru EU projekta Impletum in Komisje za Kakovost pri Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije, potrjuje našo sistematično skrb za kakovost.

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2022-2023 povzetek

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2022-2023

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2021-2022 povzetek

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2021-2022

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2020-2021 povzetek

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2020-2021

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2019-2020 povzetek

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2019-2020

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2018-2019 povzetek

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2018-2019

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2017-2018 povzetek

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec 2017-2018

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec za študijsko leto 2016/2017 – povzetek

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec za študijsko leto 2016/2017

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec za študijsko leto 2015/2016

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec za študijsko leto 2014/2015

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec za študijsko leto 2013/2014

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec za študijsko leto 2012/2013

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec za študijsko leto 2011/2012

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec za študijsko leto 2010/2011

Tutorstvo na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec (1. 7. 2011)

Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Slovenj Gradec za študijsko leto 2009/2010

Poročilo o izvedenem merjenju zadovoljstva udeležencev v študijskem letu 2008/2009

 

Poslovnik kakovosti

 

Vabimo vas, da nam sporočite svoje mnenje v zvezi s kakovostjo na Višji strokovni šoli oz. svojim zadovoljstvom. Za vaš prispevek k spodbujanju kakovosti se vam vnaprej zahvaljujemo, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

 

Člani komisije za spremljajnje in zagotavljanje kakovosti so:

1. Karmen Grudnik – predsednica (predavateljica),
2. Domen Ocepek– član (predavatelj),
3. Jožica Ovčjak – članica (predavateljica),
4. Milena Štrovs Gagič – članica (predavateljica),
5. Luka Urisk – član (predavatelj),
6. Jure Maklin – član (predsednik Študentskega sveta, način študija: redni),
7. Maruša Vranc – članica (študentka, način študija: izredni).

 

 

Naloge Komisije za spremljanje in ugotavljanje kakovosti

 

  • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli
  • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije
  • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli
  • sodeluje z NAKVIS in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini
  • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov
  • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter
  • pripravlja porocila o evalvaciji za obravnavo na Svetu NAKVIS in Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov
Dostopnost