Koordinatorica projekta (Erasmus Coordinator)
Dora Najrajter, univ. dipl. prav.

T: +386 (0)2 88 46 527

ŠTUDENTSKA PRAKSA V TUJINI: TANJA PANZI (1.8.2024 – 15.3.2024) AVSTRIJA 

ŠTUDENTSKA PRAKSA V TUJINI: REBEKA KOLER, TENERIFE, SPAIN, 15.5.2023 – 15.7.2023

 

Odkrijte svet z Erasmus+: vaša pot do mednarodnih izkušenj in znanja

Erasmus+ je dinamičen program Evropske unije, ki prinaša revolucijo v izobraževanju, usposabljanju, mladinskem delu in športu v obdobju 2021-2027.

Združuje 27 držav članic EU in partnerske države, kot so Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija ter Srbija, da skupaj ustvarijo svet novih možnosti.

Ključni Cilji Erasmus+:

  • razvoj znanja in veščin: obogatite svoje sposobnosti za povečanje zaposljivosti;
  • inovacije v izobraževanju: sodobni pristopi k učenju, ki vodijo v uspeh;
  • podpiranje mladih talentov: spodbujanje samoiniciativnosti, podjetništva in kritičnega razmišljanja;
  • osebna rast: gradnja samozavesti in samospoštovanja za aktivnejše vključevanje v družbo;
  • razumevanje evropskih vrednot: poglobljeno poznavanje projektov EU in skupnih vrednot;
  • motivacija za nadaljnje učenje: navdušenje za vseživljenjsko izobraževanje po izkušnjah z mobilnostjo;

Želite izvedeti več? Obiščite korodinatorko programa Erasmus+ in začnite svojo avanturo danes!

Erasmus mobilnost, praktično izobraževanje študentov v tujini (Erasmus mobility, students’ work placement abroad)

Vtisi naših študentov, ki so bili na praksi v tujini. (Impressions of our students who did their work placement abroad (Czech Republic, Austria; Great Britain, Portugal, Romania…).)

Erasmus charter for higher education 2014 – 2020

Erasmus mobilnost zaposlenih (Outgoing mobility / Erasmus staff mobilty – outgoing)

 

Naši zaposleni se zelo radi udeležijo mobilnosti in tako vsako leto vsaj 5 predavateljev in drugih zaposlenih svoje znanje nadgrajuje v tujini ter izmenjajo dobre prakse. (Our staff enjoy taking part in Erasmus staff mobility and therefore at least 5 of our lecturers and other employees visit a foreign country to improve and broaden their knowledge and exchange good practices.)

Študijsko leto 2009/2010:

Študijsko leto 2010/2011:

Študijsko leto 2011/2012:

Študijsko leto 2012/13:

Študijsko leto 2013/14:

Erasmus mobilnost zaposlenih (Outgoing mobility / Erasmus staff mobilty – outgoing)

Sklenjeni bilateralni sporazumi za Erasmus+ sodelovanje
Tuji delodajalci za prakso

Erasmus mobilnost študentov za prakso (Incoming mobility / Erasmus students work placement mobility – incoming)

 

Ker želimo kontakte vedno znova nadgraditi, smo sprejeli tudi 4 študente, ki so prakso opravljali v našem kraju, in sicer 2 študenta iz Češke in 2 študenti iz Porta. (As we want to extend our knowledge and contacts, we were happy to welcome 4 students who performed their work placement in our town, namely two students from the Czech Republic and 2 from Portugal.)

 

Erasmus mobilnost zaposlenih (Incoming mobility / Erasmus staff mobility – incoming)

Ne samo, da naši zaposleni obiskujejo partnerske organizacije, ponosni smo, da nas je obiskalo tudi precej predavateljev in ostalih zaposlenih s partnerskih šol. (Besides our employees and lecturers visiting other EU countries, we are proud to say that we had quite a few visitors from our partner institutions (Belgium, Turkey, Lithuania, Poland, Czech Republic, Scotland, Portugal,…).)

Nacionalno priznanje Jabolko kakovosti 2012 (National award “Apple of Quality”, 2012)

 

Naše dobro delo je bilo nagrajeno tudi s posebnim priznanjem ‘Jabolko kvalitete’. (Our good work was also rewarded with the award “Apple of Quality”.) Več >

ARHIV ERASMUS+
ŠTUDIJSKO LETO 2023/24 - AKTUALNO
ŠTUDIJSKO LETO 2022/23

Erasmus+ mobilnost zaposlenih STA, STT (outgoing mobility)

Študijsko leto 2014/15

Naši zaposleni se zelo radi udeležijo mobilnosti in tako vsako leto vsaj 5 predavateljev in drugih zaposlenih svoje znanje nadgrajuje v tujini ter izmenjajo dobre prakse. (Our staff enjoy taking part in Erasmus staff mobility and therefore at least 5 of our lecturers and other employees visit a foreign country to improve and broaden their knowledge and exchange good practices.)

Študijsko leto 2012/13
Študijsko leto 2011/12
Študijsko leto 2010/11
Študijsko leto 2009/10
Dokumenti za Erasmus+ prakso v tujini (2020/2021)
Dostopnost