Četrtek, 7. aprila 2022 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist – Podjetniški center Slovenj Gradec

V podporo prizadevanjem Podjetniškega centra Slovenj Gradec (PCSG), da spodbudi lokalno prebivalstvo pri odločitvi za samostojno podjetniško pot, so študenti 2. letnika programa Ekonomist izvedli naslednji raziskavi:

  • Interes srednješolcev ŠCSG za podjetništvo; avtorici Janja Saberčnik in Katja Jauk ter
  • Interes lokalnega prebivalstva za podjetništvo (»Jaz bom podjetnik, »jaz bom delodajalec«); avtorja Danilo Pušnik in Taša Orlovčič Lesjak.

Rezultate raziskav so v okviru ekskurzije dne 7. aprila 2022 predstavili v prostorih Podjetniškega centra Slovenj Gradec, in sicer direktorju Podjetniškega centra Slovenj Gradec, gospodu Davidu Valiču, ter njegovim sodelavcem.

Med samo predstavitvijo je stekla intenzivna razprava kako izboljšave, ki so jih predlagali študenti na podlagi izvedenih analiz, vključiti v aktivnosti Podjetniškega centra Slovenj Gradec. Med razpravo in navajanjem argumentov za in proti spremembam v aktivnostih PCSG, so študenti še podrobneje spoznali vlogo in delovanje PCSG in veseli nas, da so skupne ugotovitve postavile temelje sodelovanja s Podjetniškim centrom Slovenj Gradec tudi v prihodnosti.