Vpisni pogoji

 

Višješolski študijski programi so dveletni ter omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe za delo v poklicih, navedenih v nomenklaturi poklicev oziroma poklicnem standardu. So izrazito praktično naravnani, saj je okrog 40 odstotkov študijskega programa namenjenega praktičnemu izobraževanju študentov v podjetjih. Vanje se lahko vpišete z:

  • maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju,

 

  • mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

 Študij na daljavo,  E-študij

 

Študij na daljavo je ena izmed sodobnih oblik (metod) študija, ki je namenjen predvsem tistim skupinam in posameznikom, ki si kljub številnim vsakodnevnim obveznostim želijo študirati in pridobiti nova znanja, nimajo pa dovolj časa, da bi obiskovali klasična predavanja.

Tovrsten način pridobivanja znanja pomaga posamezniku, da se lahko posveti študiju takrat, ko ima čas, saj so E-gradiva v spletni učilnici pripravljena tako, da bodo posameznika pripeljala do znanja pri posameznem predmetu na zanimiv in enostaven način. Poleg gradiv v spletni učilnici, vam bo ob strani vedno stal tutor pri posameznem predmetu, podporo pa vam bodo nudili tudi ostali študenti.

Na naši Višji strokovni šoli vam ponujamo tudi kombinacijo študija na daljavo s klasičnim študijem, ki vam bo prišel v pomoč takrat, ko boste želeli določena predavanja slišati in poslušati v predavalnici (jeziki, poslovna matematika s statistiko…). V tem primeru vam ne bo potrebno dodatno plačevati ničesar, saj je tovrstna kombinacija že vključena v ceno izobraževanja.

 

Prednosti tovrstnega študija:

 

  • vse, kar potrebujete za uspešen študij, je na voljo na internetnem portalu,
  • v šoli boste le v času izpitov,
  • študij in priprava na izpite poteka v vašem domačem okolju;
  • čas za pripravo in študiranje ter predelavo E-gradiv si določite sami,
  • možnost kombinacije s klasičnim študijem pri predmetih, za katere menite, da je dobro, če jih poslušate v predavalnici,
  • študij poteka modularno, kar pomeni, da se najprej odvija en predmet (3-5 tednov) in ko se zaključi, se začne z naslednjim predmetom,
  • do študijskih gradiv, navodil in informacij dostopate v spletnem učnem okolju Moodle, ki je za vas dosegljiv vsak dan 24 ur…
Dostopnost