Klub diplomantov:

 

 • združuje vse diplomante Višje strokovne šole,
 • spodbuja povezave med diplomanti in šolo,
 • spodbuja povezave med diplomanti,
 • omogoča spopolnjevanje znanja na osnovi interesov diplomantov,
 • daje možnost strokovni in osebnostni rasti.

 

Več informacij na portalu Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

 

VODJA KLUBA DIPLOMANTOV VSŠ SG:

 • Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon.

jozica.ovcjak@sc-sg.si

 

 

Možnost nadaljevanja študija na 1. stopnji bolonjskega študija (program Komerciala – FKPV). Vabilo >    Letak >

Postanite član Kluba diplomantov VSŠ

 

PRIJAVNICA

Kaj pridobite z brezplačno včlanitvijo v Klub diplomantov?

 

 • Redno obveščanje o vseh aktivnostih šole.
 • Ponudbo neformalnega izobraževanja na osnovi vaših interesov in potreb na delovnih mestih.
 • Ugodne cene izobraževanj.
 • Vključevanje v posvete in konference.
 • Možnost tesnejšega sodelovanja s šolo.
 • Izmenjava mnenj med člani, ki so zaposleni v različnih dejavnosti.
 • Prijetno druženje in sprostitev.

 

Aktivnosti, ki jih bomo pripravili:

 

 • strokovna in znanstvena srečanja,
 • strokovno izobraževanje in usposabljanje,
 • forum – izmenjava mnenj,
 • družabna in športna srečanja,
 • podpora Kariernemu centru.

Novembra 2021 smo dobili prve diplomante v programu informatika.

Diplomantom in mentorjem čestitamo!

Srečanje 1. generacije diplomantov VSŠ, 11. februarja 2020, ob 20. obletnici šole

Dostopnost