Študijski koledar za študijsko leto 2023/2024

Od 18. 9. 2023 do 29. 9. 2023 Uvodni dnevi za redne in izredne študente ter seminar za pripravo pisnega dela
2. 10. 2023 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – redni študij
2. 10. 2023 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – izredni študij
31. 10. 2023 Dan reformacije
1. 11. 2023 Dan spomina na mrtve
25. 12. 2023 Božič
Od 25. 12. 2023 do 2. 1. 2024 Novoletne in študijske počitnice
26. 12. 2023 Dan samostojnosti in enotnosti
1. 1. 2024 Novo leto
2. 1. 2024 Novo leto
5. 1. 2024 Zaključek 1. semestra za 1. in 2. letnik
8. 1. 2024 Začetek 2. semestra za 1. letnik
Od 8. 1. 2024 do 9. 2. 2024 1. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
Od 8. 1. 2024 do 15. 3. 2024 Praktično izobraževanje 2. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
8. 2. 2024 Prešernov dan
Od 26. 2. 2024 do 1. 3. 2024 Zimske počitnice za 1. letnik
Od 1. 3. 2024 do 29. 3. 2024 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
18. 3. 2024 Začetek 2. semestra za 2. letnik
1. 4. 2024 Velikonočni ponedeljek
Od 2. 4. 2024 do 12. 7. 2024 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
8. 4. 2024 Zaključek 2. semestra za 1. letnike
Od 9. 4. 2024 do 17. 5. 2024 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
Od 9. 4. 2024 do 17. 6. 2024 Praktično izobraževanje za 1. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
27. 4. 2024 Dan boja proti okupatorju
Od 30. 4. 2024 do 2. 5. 2024 Prvomajske počitnice za 2. letnik
1. 5. 2024 Praznik dela
2. 5. 2024 Praznik dela
Od 20. 5. 2024 do 12. 7. 2024 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
Od 3. 6. 2024 do 24. 6. 2024 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
14. 6. 2024 Zaključek 2. semestra za 2. letnike
Od 18. 6. 2024 do 12. 7. 2024 1. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
25. 6. 2024 Dan državnosti
Od 26. 6. 2024 do 12. 7. 2024 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
15. 8. 2024 Marijino vnebovzetje
Od 16. 8. 2024 do 30. 8. 2024 Prvi vpis v 1. letnik
Od 2. 9. 2024 do 20. 9. 2024 3. in 4. roki za predmetne izpite (izredni roki)
Od 2. 9. 2024 do 20. 9. 2024 1. in 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
Do 20. 9. 2024 Oddaja vlog za ponavljanje, pogojni vpis
Do 30. 9. 2024 Vpis v 2. letnik za študijsko leto 2024/2025
1. 10. 2024 Začetek študijskega leta 2024/2025

Z urnikom bomo razporedili predpisano število ur po programu. Po potrebi bomo združevali izvedbo za redne in izredne študente.

Za redne študente bodo razpisani trije izpitni roki, na predlog predavatelja pa lahko tudi dodaten izpitni rok. Po potrebi bodo razpisani izredni roki za predmetne izpite tudi med študijskim letom. Delni izpiti pri posameznem predmetu bodo razpisani med letom na predlog predavatelja. Za izredne študente se v skladu s pogodbo o izobraževanju razpišeta dva izpitna roka pri posameznem predmetu po končanem predavanju iz posameznega predmeta.

Diplomski izpiti bodo razpisani v oktobru, novembru in decembru 2023 ter v januarju, marcu, aprilu, maju, juniju, juliju in septembru 2024 oz. po potrebi.

Predvidevamo še prosti dan za sistematični zdravstveni pregled študentov in ravnateljičin dan.

Razpis rokov za dipl. izpite za štud. leto 2023/2024

ROKI DATUM PRIJAVE

Od srede, 25. 10. 2023, do petka, 27. 10. 2023 oz.

četrtek, 2. 11. 2023

Ponedeljek – 16. 10. 2023
Od srede, 22. 11. 2023, do petka, 24. 11. 2023 Ponedeljek – 13. 11. 2023
Od srede, 20. 12. 2023, do petka, 22. 12. 2023 Ponedeljek – 11. 12. 2023
Od srede, 24. 1. 2024, do petka, 26. 1. 2024 Ponedeljek – 15. 1. 2024
Od srede, 13. 3. 2024, do petka, 15. 3. 2024 Ponedeljek – 4. 3. 2024
Od srede, 17. 4. 2024, do petka, 19. 4. 2024 Ponedeljek – 8. 4. 2024
Od srede, 15. 5. 2024, do petka, 17. 5. 2024 Ponedeljek – 6. 5. 2024
Od srede, 12. 6. 2024, do petka, 14. 6. 2024 Ponedeljek – 3. 6. 2024
Od srede, 3. 7. 2024, do petka, 5. 7. 2024 Ponedeljek – 24. 6. 2024
Od srede, 18. 9. 2024, do petka, 20. 9. 2024 Ponedeljek – 9. 9. 2024

 

V skladu z 11. členom Pravilnika o pripravi diplomskega dela in diplomskem izpitu je ob prijavi na diplomski izpit obvezno priložiti tudi:

  • en vezan in dva nevezana izvoda diplomskega dela,
  • obrazec »VSŠ – D – 3« (Prijava k diplomskemu izpitu),
  • obrazec »VSŠ – D – 7« (Opisna ocena diplomskega dela – mentor v podjetju),
  • obrazec »VSŠ – D – 8« (Izjava mentorja – predavatelja),
  • obrazec »VSŠ – D – 9« (Izjava lektorja),
  • obrazec »VSŠ – D – 10« (Presoja tehnične ustreznosti diplomskega dela),
  • indeks (v kolikor nimate samo elektronskega indeksa).

Odjava od diplomskega izpita je možna najkasneje tri (3) dni pred diplomskim izpitom.

Dostopnost