Študijski koledar za študijsko leto 2019/2020

Od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019 Uvodni dnevi za redne in izredne študente ter seminar za pripravo pisnega dela
1. 10. 2019 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – redni študij
1. 10. 2019 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – izredni študij
31. 10. 2019 Dan reformacije
1. 11. 2019 Dan spomina na mrtve
25. 12. 2019 Božič
Od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020 Novoletne in študijske počitnice
26. 12. 2019 Dan samostojnosti in enotnosti
1. 1. 2020 Novo leto
2. 1. 2020 Novo leto
3. 1. 2020 Zaključek 1. semestra za 1. in 2. letnik
6. 1. 2020 Začetek 2. semestra za 2. letnik
Od 6. 1. 2020 do 7. 2. 2020 1. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
Od 6. 1. 2020 do 13. 3. 2020 Praktično izobraževanje 1. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
8. 2. 2020 Prešernov dan
Od 24. 2. 2020 do 28. 2. 2020 Zimske počitnice za 2. letnik
Od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
16. 3. 2020 Začetek 2. semestra za 1. letnik
Od 1. 4. 2020 do 15. 7. 2020 1. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
3. 4. 2020 Zaključek 2. semestra za 2. letnike
Od 6. 4. 2020 do 15. 5. 2020 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
Od 6. 4. 2020 do 12. 6. 2020 Praktično izobraževanje za 2. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
13. 4. 2020 Velikonočni ponedeljek
27. 4. 2020 Dan boja proti okupatorju
Od 27. 4. 2020 do 1. 5. 2020 Prvomajske počitnice za 1. letnik
1. 5. 2020 Praznik dela
2. 5. 2020 Praznik dela
Od 18. 5. 2020 do 15. 7. 2020 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
Od 1. 6. 2020 do 22. 6. 2020 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
15. 6. 2020 Zaključek 2. semestra za 1. letnike
Od 15. 6. 2020 do 15. 7. 2020 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
Od 23. 6. 2020 do 15. 7. 2020 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
25. 6. 2020 Dan državnosti
15. 8. 2020 Marijino vnebovzetje
Od 17. 8. 2020 do 31. 8. 2020 Prvi vpis v 1. letnik
Od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020 3. in 4. roki za predmetne izpite (izredni roki)
Od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020 1. in 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
Do 18. 9. 2020 Oddaja vlog za ponavljanje, pogojni vpis
Do 30. 9. 2020 Vpis v 2. letnik za študijsko leto 2020/2021
1. 10. 2020 Začetek študijskega leta 2020/2021

Z urnikom bomo razporedili predpisano število ur po programu. Po potrebi bomo združevali izvedbo za redne in izredne študente.

Za redne študente bodo razpisani trije izpitni roki, na predlog predavatelja pa lahko tudi dodaten izpitni rok. Po potrebi bodo razpisani izredni roki za predmetne izpite tudi med študijskim letom. Delni izpiti pri posameznem predmetu bodo razpisani med letom na predlog predavatelja. Za izredne študente se v skladu s pogodbo o izobraževanju razpišeta dva izpitna roka pri posameznem predmetu po končanem predavanju iz posameznega predmeta.

Diplomski izpiti bodo razpisani v oktobru, novembru in decembru 2019 ter v januarju, marcu, aprilu, maju, juniju, juliju in septembru 2020 oz. po potrebi.

Predvidevamo še prosti dan za sistematični zdravstveni pregled študentov in ravnateljičin dan.

 Razpis rokov za dipl. izpite za štud. leto 2019/2020

ROKI DATUM PRIJAVE
Od srede, 23. 10. 2019, do petka, 25. 10. 2019 Ponedeljek – 14. 10. 2019
Od srede, 20. 11. 2019, do petka, 22. 11. 2019 Ponedeljek – 11. 11. 2019
Od srede, 11. 12. 2019, do petka, 13. 12. 2019 Ponedeljek – 2. 12. 2019
Od srede, 22. 1. 2020, do petka, 24. 1. 2020 Ponedeljek – 13. 1. 2020
Od srede, 18. 3. 2020, do petka, 20. 3. 2020 Ponedeljek – 9. 3. 2020
Od srede, 15. 4. 2020, do petka, 17. 4. 2020 Ponedeljek – 6. 4. 2020
Od srede, 13. 5. 2020, do petka, 15. 5. 2020 Ponedeljek – 4. 5. 2020
Od srede, 10. 6. 2020, do petka, 12. 6. 2020 Ponedeljek – 1. 6. 2020
Od ponedeljka, 6. 7. 2020, do srede, 8. 7. 2020 Petek – 26. 6. 2020
Od ponedeljka, 14. 9. 2020, do srede, 16. 9. 2020 Petek – 4. 9. 2020

 

V skladu z 11. členom Pravilnika o pripravi diplomskega dela in diplomskem izpitu je ob prijavi na diplomski izpit obvezno priložiti tudi:

  • en vezan in dva nevezana izvoda diplomske naloge,
  • obrazec »VSŠ – D – 3« (Prijava k diplomskemu izpitu),
  • obrazec »VSŠ – D – 7« (Opisna ocena diplomskega dela – mentor v podjetju),
  • obrazec »VSŠ – D – 8« (Izjava mentorja – predavatelja),
  • obrazec »VSŠ – D – 9« (Izjava lektorja),
  • obrazec »VSŠ – D – 10« (Presoja tehnične ustreznosti diplomskega dela),
  • indeks (v kolikor nimate samo elektronskega indeksa).

Odjava od diplomskega izpita je možna najkasneje tri (3) dni pred diplomskim izpitom.