Študijski koledar za študijsko leto 2020/2021

Od 14. 9. 2020 do 30. 9. 2020 Uvodni dnevi za redne in izredne študente ter seminar za pripravo pisnega dela
1. 10. 2020 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – redni študij
1. 10. 2020 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – izredni študij
31. 10. 2020 Dan reformacije
1. 11. 2020 Dan spomina na mrtve
23. 12. 2020 Zaključek 1. semestra za 1. in 2. letnik
Od 24. 12. 2020 do 3. 1. 2021 Novoletne in študijske počitnice
25. 12. 2020 Božič
26. 12. 2020 Dan samostojnosti in enotnosti
1. 1. 2021 Novo leto
2. 1. 2021 Novo leto
4. 1. 2021 Začetek 2. semestra za 2. letnik
Od 4. 1. 2021 do 5. 2. 2021 1. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
Od 4. 1. 2021 do 12. 3. 2021 Praktično izobraževanje 1. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
8. 2. 2021 Prešernov dan
Od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021 Zimske počitnice za 2. letnik
Od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
15. 3. 2021 Začetek 2. semestra za 1. letnik
Od 1. 4. 2021 do 15. 7. 2021 1. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
5. 4. 2021 Velikonočni ponedeljek
6. 4. 2021 Zaključek 2. semestra za 2. letnike
Od 7. 4. 2021 do 14. 5. 2021 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
Od 7. 4. 2021 do 15. 6. 2021 Praktično izobraževanje za 2. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
27. 4. 2021 Dan boja proti okupatorju
Od 27. 4. 2021 do 2. 5. 2021 Prvomajske počitnice za 1. letnik
1. 5. 2021 Praznik dela
2. 5. 2021 Praznik dela
Od 17. 5. 2021 do 15. 7. 2021 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
Od 1. 6. 2021 do 22. 6. 2021 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
11. 6. 2021 Zaključek 2. semestra za 1. letnike
Od 16. 6. 2021 do 15. 7. 2021 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
Od 23. 6. 2021 do 15. 7. 2021 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
25. 6. 2021 Dan državnosti
15. 8. 2021 Marijino vnebovzetje
Od 16. 8. 2021 do 31. 8. 2021 Prvi vpis v 1. letnik
Od 1. 9. 2021 do 20. 9. 2021 3. in 4. roki za predmetne izpite (izredni roki)
Od 1. 9. 2021 do 20. 9. 2021 1. in 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
Do 20. 9. 2021 Oddaja vlog za ponavljanje, pogojni vpis
Do 30. 9. 2021 Vpis v 2. letnik za študijsko leto 2020/2021
1. 10. 2021 Začetek študijskega leta 2021/2022

Z urnikom bomo razporedili predpisano število ur po programu. Po potrebi bomo združevali izvedbo za redne in izredne študente.

Za redne študente bodo razpisani trije izpitni roki, na predlog predavatelja pa lahko tudi dodaten izpitni rok. Po potrebi bodo razpisani izredni roki za predmetne izpite tudi med študijskim letom. Delni izpiti pri posameznem predmetu bodo razpisani med letom na predlog predavatelja. Za izredne študente se v skladu s pogodbo o izobraževanju razpišeta dva izpitna roka pri posameznem predmetu po končanem predavanju iz posameznega predmeta.

Diplomski izpiti bodo razpisani v oktobru, novembru in decembru 2020 ter v januarju, marcu, aprilu, maju, juniju, juliju in septembru 2021 oz. po potrebi.

Predvidevamo še prosti dan za sistematični zdravstveni pregled študentov in ravnateljičin dan.

 Razpis rokov za dipl. izpite za štud. leto 2020/2021

ROKI DATUM PRIJAVE
Od srede, 21. 10. 2020, do petka, 23. 10. 2020 Ponedeljek – 12. 10. 2020
Od srede, 25. 11. 2020, do petka, 27. 11. 2020 Ponedeljek – 16. 11. 2020
Od srede, 16. 12. 2020, do petka, 18. 12. 2020 Ponedeljek – 7. 12. 2020
Od srede, 27. 1. 2021, do petka, 29. 1. 2021 Ponedeljek – 18. 1. 2021
Od srede, 17. 3. 2021, do petka, 19. 3. 2021 Ponedeljek – 8. 3. 2021
Od srede, 21. 4. 2021, do petka, 23. 4. 2021 Ponedeljek – 12. 4. 2021
Od ponedeljka, 17. 5. 2021, do srede, 19. 5. 2021 Petek – 7. 5. 2021
Od srede, 16. 6. 2021, do petka, 18. 6. 2021 Ponedeljek – 7. 6. 2021
Od ponedeljka, 5. 7. 2021, do srede, 7. 7. 2021 Četrtek – 24. 6. 2021
Od ponedeljka, 13. 9. 2021, do srede, 15. 9. 2021 Petek – 3. 9. 2021

 

V skladu z 11. členom Pravilnika o pripravi diplomskega dela in diplomskem izpitu je ob prijavi na diplomski izpit obvezno priložiti tudi:

  • en vezan in dva nevezana izvoda diplomskega dela,
  • obrazec »VSŠ – D – 3« (Prijava k diplomskemu izpitu),
  • obrazec »VSŠ – D – 7« (Opisna ocena diplomskega dela – mentor v podjetju),
  • obrazec »VSŠ – D – 8« (Izjava mentorja – predavatelja),
  • obrazec »VSŠ – D – 9« (Izjava lektorja),
  • obrazec »VSŠ – D – 10« (Presoja tehnične ustreznosti diplomskega dela),
  • indeks (v kolikor nimate samo elektronskega indeksa).

Odjava od diplomskega izpita je možna najkasneje tri (3) dni pred diplomskim izpitom.