Študijski koledar za študijsko leto 2021/2022

Od 13. 9. 2021 do 30. 9. 2021 Uvodni dnevi za redne in izredne študente ter seminar za pripravo pisnega dela
1. 10. 2021 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – redni študij
1. 10. 2021 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – izredni študij
31. 10. 2021 Dan reformacije
1. 11. 2021 Dan spomina na mrtve
24. 12. 2021 Zaključek 1. semestra za 1. in 2. letnik
25. 12. 2021 Božič
26. 12. 2021 Dan samostojnosti in enotnosti
Od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 Novoletne in študijske počitnice
1. 1. 2022 Novo leto
2. 1. 2022 Novo leto
3. 1. 2022 Začetek 2. semestra za 1. letnik
Od 3. 1. 2022 do 4. 2. 2022 1. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
Od 3. 1. 2022 do 11. 3. 2022 Praktično izobraževanje 2. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
8. 2. 2022 Prešernov dan
Od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022 Zimske počitnice za 1. letnik
Od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
14. 3. 2022 Začetek 2. semestra za 2. letnik
Od 1. 4. 2022 do 15. 7. 2022 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
4. 4. 2022 Zaključek 2. semestra za 1. letnike
Od 5. 4. 2022 do 13. 5. 2022 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
Od 5. 4. 2022 do 13. 6. 2022 Praktično izobraževanje za 1. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
18. 4. 2022 Velikonočni ponedeljek
27. 4. 2022 Dan boja proti okupatorju
Od 28. 4. 2022 do 2. 5. 2022 Prvomajske počitnice za 2. letnik
1. 5. 2022 Praznik dela
2. 5. 2022 Praznik dela
Od 16. 5. 2022 do 15. 7. 2022 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
Od 1. 6. 2022 do 22. 6. 2022 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
10. 6. 2022 Zaključek 2. semestra za 2. letnike
Od 16. 6. 2022 do 15. 7. 2022 1. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
Od 23. 6. 2022 do 15. 7. 2022 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
25. 6. 2022 Dan državnosti
15. 8. 2022 Marijino vnebovzetje
Od 16. 8. 2022 do 31. 8. 2022 Prvi vpis v 1. letnik
Od 1. 9. 2022 do 20. 9. 2022 3. in 4. roki za predmetne izpite (izredni roki)
Od 1. 9. 2022 do 20. 9. 2022 1. in 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
Do 20. 9. 2022 Oddaja vlog za ponavljanje, pogojni vpis
Do 30. 9. 2022 Vpis v 2. letnik za študijsko leto 2022/2023
3. 10. 2022 Začetek študijskega leta 2022/2023

Z urnikom bomo razporedili predpisano število ur po programu. Po potrebi bomo združevali izvedbo za redne in izredne študente.

Za redne študente bodo razpisani trije izpitni roki, na predlog predavatelja pa lahko tudi dodaten izpitni rok. Po potrebi bodo razpisani izredni roki za predmetne izpite tudi med študijskim letom. Delni izpiti pri posameznem predmetu bodo razpisani med letom na predlog predavatelja. Za izredne študente se v skladu s pogodbo o izobraževanju razpišeta dva izpitna roka pri posameznem predmetu po končanem predavanju iz posameznega predmeta.

Diplomski izpiti bodo razpisani v oktobru, novembru in decembru 2021 ter v januarju, marcu, aprilu, maju, juniju, juliju in septembru 2022 oz. po potrebi.

Predvidevamo še prosti dan za sistematični zdravstveni pregled študentov in ravnateljičin dan.

Razpis rokov za dipl. izpite za štud. leto 2021/2022 

ROKI DATUM PRIJAVE
Od srede, 20. 10. 2021, do petka, 22. 10. 2021 Ponedeljek – 11. 10. 2021
Od srede, 24. 11. 2021, do petka, 26. 11. 2021 Ponedeljek – 15. 11. 2021
Od srede, 15. 12. 2021, do petka, 17. 12. 2021 Ponedeljek – 6. 12. 2021
Od srede, 26. 1. 2022, do petka, 28. 1. 2022 Ponedeljek – 17. 1. 2022
Od srede, 16. 3. 2022, do petka, 18. 3. 2022 Ponedeljek – 7. 3. 2022
Od srede, 20. 4. 2022, do petka, 22. 4. 2022 Ponedeljek – 11. 4. 2022
Od srede, 18. 5. 2022, do petka, 20. 5. 2022 Ponedeljek – 9. 5. 2022
Od srede, 15. 6. 2022, do petka, 17. 6. 2022 Ponedeljek – 6. 6. 2022
Od ponedeljka, 4. 7. 2022, do srede, 6. 7. 2022 Petek – 24. 6. 2022
Od srede, 14. 9. 2022, do petka, 16. 9. 2022 Ponedeljek – 5. 9. 2022

 

V skladu z 11. členom Pravilnika o pripravi diplomskega dela in diplomskem izpitu je ob prijavi na diplomski izpit obvezno priložiti tudi:

  • en vezan in dva nevezana izvoda diplomskega dela,
  • obrazec »VSŠ – D – 3« (Prijava k diplomskemu izpitu),
  • obrazec »VSŠ – D – 7« (Opisna ocena diplomskega dela – mentor v podjetju),
  • obrazec »VSŠ – D – 8« (Izjava mentorja – predavatelja),
  • obrazec »VSŠ – D – 9« (Izjava lektorja),
  • obrazec »VSŠ – D – 10« (Presoja tehnične ustreznosti diplomskega dela),
  • indeks (v kolikor nimate samo elektronskega indeksa).

Odjava od diplomskega izpita je možna najkasneje tri (3) dni pred diplomskim izpitom.