Študijski koledar za študijsko leto 2022/2023

Od 19. 9. 2022 do 30. 9. 2022 Uvodni dnevi za redne in izredne študente ter seminar za pripravo pisnega dela
3. 10. 2022 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – redni študij
3. 10. 2022 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – izredni študij
31. 10. 2022 Dan reformacije
1. 11. 2022 Dan spomina na mrtve
25. 12. 2022 Božič
26. 12. 2022 Dan samostojnosti in enotnosti
Od 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023 Novoletne in študijske počitnice
1. 1. 2023 Novo leto
2. 1. 2023 Novo leto
5. 1. 2023 Zaključek 1. semestra za 1. in 2. letnik
9. 1. 2023 Začetek 2. semestra za 1. letnik
Od 9. 1. 2023 do 10. 2. 2023 1. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
Od 9. 1. 2023 do 17. 3. 2023 Praktično izobraževanje 2. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
Od 30. 1. 2023 do 3. 2. 2023 Zimske počitnice za 1. letnik
8. 2. 2023 Prešernov dan
Od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
20. 3. 2023 Začetek 2. semestra za 2. letnik
Od 3. 4. 2023 do 14. 7. 2023 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
7. 4. 2023 Zaključek 2. semestra za 1. letnike
10. 4. 2023 Velikonočni ponedeljek
Od 11. 4. 2023 do 19. 5. 2023 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
Od 11. 4. 2023 do 19. 6. 2023 Praktično izobraževanje za 1. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
27. 4. 2023 Dan boja proti okupatorju
Od 28. 4. 2023 do 2. 5. 2023 Prvomajske počitnice za 2. letnik
1. 5. 2023 Praznik dela
2. 5. 2023 Praznik dela
Od 22. 5. 2023 do 14. 7. 2023 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
Od 5. 6. 2023 do 23. 6. 2023 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
16. 6. 2023 Zaključek 2. semestra za 2. letnike
Od 20. 6. 2023 do 14. 7. 2023 1. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
25. 6. 2023 Dan državnosti
Od 26. 6. 2023 do 14. 7. 2023 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
15. 8. 2023 Marijino vnebovzetje
Od 16. 8. 2023 do 31. 8. 2023 Prvi vpis v 1. letnik
Od 1. 9. 2023 do 20. 9. 2023 3. in 4. roki za predmetne izpite (izredni roki)
Od 1. 9. 2023 do 20. 9. 2023 1. in 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
Do 20. 9. 2023 Oddaja vlog za ponavljanje, pogojni vpis
Do 30. 9. 2023 Vpis v 2. letnik za študijsko leto 2023/2024
2. 10. 2023 Začetek študijskega leta 2023/2024

Z urnikom bomo razporedili predpisano število ur po programu. Po potrebi bomo združevali izvedbo za redne in izredne študente.

Za redne študente bodo razpisani trije izpitni roki, na predlog predavatelja pa lahko tudi dodaten izpitni rok. Po potrebi bodo razpisani izredni roki za predmetne izpite tudi med študijskim letom. Delni izpiti pri posameznem predmetu bodo razpisani med letom na predlog predavatelja. Za izredne študente se v skladu s pogodbo o izobraževanju razpišeta dva izpitna roka pri posameznem predmetu po končanem predavanju iz posameznega predmeta.

Diplomski izpiti bodo razpisani v oktobru, novembru in decembru 2022 ter v januarju, marcu, aprilu, maju, juniju, juliju in septembru 2023 oz. po potrebi.

Predvidevamo še prosti dan za sistematični zdravstveni pregled študentov in ravnateljičin dan.

Razpis rokov za dipl. izpite za štud. leto 2022/2023

ROKI DATUM PRIJAVE
Od srede, 19. 10. 2022, do petka, 21. 10. 2022 Ponedeljek – 10. 10. 2022
Od srede, 23. 11. 2022, do petka, 25. 11. 2022 Ponedeljek – 14. 11. 2022
Od srede, 14. 12. 2022, do petka, 16. 12. 2022 Ponedeljek – 5. 12. 2022
Od srede, 25. 1. 2023, do petka, 27. 1. 2023 Ponedeljek – 16. 1. 2023
Od srede, 15. 3. 2023, do petka, 17. 3. 2023 Ponedeljek – 6. 3. 2023
Od srede, 19. 4. 2023, do petka, 21. 4. 2023 Torek – 11. 4. 2023
Od srede, 17. 5. 2023, do petka, 19. 5. 2023 Ponedeljek – 8. 5. 2023
Od srede, 14. 6. 2023, do petka, 16. 6. 2023 Ponedeljek – 5. 6. 2023
Od ponedeljka, 3. 7. 2023, do srede, 5. 7. 2023 Ponedeljek – 26. 6. 2023
Od srede, 13. 9. 2023, do petka, 15. 9. 2023 Ponedeljek – 4. 9. 2023

 

V skladu z 11. členom Pravilnika o pripravi diplomskega dela in diplomskem izpitu je ob prijavi na diplomski izpit obvezno priložiti tudi:

  • en vezan in dva nevezana izvoda diplomskega dela,
  • obrazec »VSŠ – D – 3« (Prijava k diplomskemu izpitu),
  • obrazec »VSŠ – D – 7« (Opisna ocena diplomskega dela – mentor v podjetju),
  • obrazec »VSŠ – D – 8« (Izjava mentorja – predavatelja),
  • obrazec »VSŠ – D – 9« (Izjava lektorja),
  • obrazec »VSŠ – D – 10« (Presoja tehnične ustreznosti diplomskega dela),
  • indeks (v kolikor nimate samo elektronskega indeksa).

Odjava od diplomskega izpita je možna najkasneje tri (3) dni pred diplomskim izpitom.

Dostopnost