Študijski koledar za študijsko leto 2018/2019

Od 17. 9. 2018 do 28. 9. 2018 Uvodni dnevi za redne in izredne študente ter seminar za pripravo pisnega dela
1. 10. 2018 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – redni študij
1. 10. 2018 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – izredni študij
31. 10. 2018 Dan reformacije
1. 11. 2018 Dan spomina na mrtve
Od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019 Novoletne in študijske počitnice
25. 12. 2018 Božič
26. 12. 2018 Dan samostojnosti in enotnosti
1. 1. 2019 Novo leto
2. 1. 2019 Novo leto
4. 1. 2019 Zaključek 1. semestra za 1. in 2. letnik
7. 1. 2019 Začetek 2. semestra za 2. letnik
Od 7. 1. 2019 do 15. 3. 2019 Praktično izobraževanje 1. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
Od 7. 1. 2019 do 7. 2. 2019 1. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
8. 2. 2019 Prešernov dan
Od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019 Zimske počitnice za 2. letnik
Od 1. 3. 2019 do 29. 3. 2019 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (semestralni)
18. 3. 2019 Začetek 2. semestra za 1. letnik
Od 1. 4. 2019 do 12. 7. 2019 1. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
8. 4. 2019 Zaključek 2. semestra za 2. letnike
Od 9. 4. 2019 do 17. 6. 2019 Praktično izobraževanje za 2. letnik (študenti lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo opravljajo PRI tudi izven tega termina)
Od 9. 4. 2019 do 17. 5. 2019 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
22. 4. 2019 Velikonočni ponedeljek
27. 4. 2019 Dan boja proti okupatorju
Od 30. 4. 2019 do 5. 5. 2019 Prvomajske počitnice za 1. letnik
1. 5. 2019 Praznik dela
2. 5. 2019 Praznik dela
Od 20. 5. 2019 do 12. 7. 2019 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
Od 3. 6. 2019 do 24. 6. 2019 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
14. 6. 2019 Zaključek 2. semestra za 1. letnike
Od 18. 6. 2019 do 12. 7. 2019 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
25. 6. 2019 Dan državnosti
Od 26. 6. 2019 do 12. 7. 2019 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
15. 8. 2019 Marijino vnebovzetje
Od 16. 8. 2019 do 30. 8. 2019 Prvi vpis v 1. letnik
Od 2. 9. 2019 do 19. 9. 2019 3. in 4. roki za predmetne izpite (izredni roki)
Od 2. 9. 2019 do 19. 9. 2019 1. in 2. letnik prenovljeni programi – praktično izobraževanje, zagovori projektnih nalog
Do 19. 9. 2019 Oddaja vlog za ponavljanje, pogojni vpis
Do 30. 9. 2019 Vpis v 2. letnik za študijsko leto 2019/2020
1. 10. 2019 Začetek študijskega leta 2019/2020

Z urnikom bomo razporedili predpisano število ur po programu. Po potrebi bomo združevali izvedbo za redne in izredne študente.

Za redne študente bodo razpisani trije izpitni roki, na predlog predavatelja pa lahko tudi dodaten izpitni rok. Po potrebi bodo razpisani izredni roki za predmetne izpite tudi med študijskim letom. Delni izpiti pri posameznem predmetu bodo razpisani med letom na predlog predavatelja. Za izredne študente se v skladu s pogodbo o izobraževanju razpišeta dva izpitna roka pri posameznem predmetu po končanem predavanju iz posameznega predmeta.

Diplomski izpiti bodo razpisani v oktobru, novembru in decembru 2018 ter v januarju, marcu, aprilu, maju, juniju, juliju in septembru 2019 oz. po potrebi.

Predvidevamo še prosti dan za sistematični zdravstveni pregled študentov in ravnateljev dan.

Razpis rokov za dipl. izpite za štud. leto 2018/2019

ROKI DATUM PRIJAVE
Od srede, 24. 10. 2018, do petka, 26. 10. 2018 Ponedeljek – 15. 10. 2018
Od srede, 21. 11. 2018, do petka, 23. 11. 2018 Ponedeljek – 12. 11. 2018
Od srede, 12. 12. 2018, do petka, 14. 12. 2018 Ponedeljek – 3. 12. 2018
Od srede, 23. 1. 2019, do petka, 25. 1. 2019 Ponedeljek – 14. 1. 2019
Od srede, 13. 3. 2019, do petka, 15. 3. 2019 Ponedeljek – 4. 3. 2019
Od srede, 17. 4. 2019, do petka, 19. 4. 2019 Ponedeljek – 8. 4. 2019
Od srede, 15. 5. 2019, do petka, 17. 5. 2019 Ponedeljek – 6. 5. 2019
Od srede, 12. 6. 2019, do petka, 14. 6. 2019 Ponedeljek – 3. 6. 2019
Od srede, 3. 7. 2019, do petka, 5. 7. 2019 Ponedeljek – 24. 6. 2019
Od srede, 11. 9. 2019, do petka, 13. 9. 2019 Ponedeljek – 2. 9. 2019

 

Na diplomski izpit se je potrebno prijaviti z obrazcem »VSŠ – D – 3«.

V skladu z 10. členom Pravilnika o pripravi diplomske naloge in diplomskem izpitu je ob prijavi na diplomski izpit obvezno priložiti tudi:

  • en vezan in dva nevezana izvoda diplomske naloge,
  • obrazec »VSŠ – D – 7« (Ocenjevalec: mentor v podjetju),
  • obrazec »VSŠ – D – 8« (Izjava mentorja – predavatelja),
  • obrazec »VSŠ – D – 9« (Izjava lektorja),
  • obrazec »VSŠ – D – 10« (Izjava o tehnični pravilnosti diplomske naloge),
  • indeks (v kolikor nimate samo elektronskega indeksa),
  • elektronski medij.

Odjava od diplomskega izpita je možna najkasneje tri (3) dni pred diplomskim izpitom.