Spoštovane študentke in študenti,

dobrodošli na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. Naša temeljna naloga je, da v času vašega izobraževanja pridobite znanja in razvijete sposobnosti in kompetence, ki vam bodo v vašem delovnem okolju omogočile ustrezno odzivanje na vse bolj zahtevnem trgu dela.

 

Vsekakor pa je naša naloga tudi, da se boste v naši šoli dobro počutili, kasneje pa se kot diplomanti naše šole radi vračali kot udeleženci seminarjev, tečajev ali usposabljanj.

 

Vsekakor verjamem, da si boste v naši šoli pridobili dobro popotnico za poslovno in tudi za nadaljnjo življenjsko pot.

 

Uspešen študij vam želim.

 

 

 

 

mag. Janja Razgoršek,
ravnateljica

 

Organiziranost šole
Šolski center Slovenj Gradec
Višja strokovna šola
Koroška ulica 11
2380 Slovenj Gradec

T:  02 88 46 502
F:  02 88 46 521
E:  visja.sola@sc-sg.si

 

Ustanovitev

Višja strokovna šola Slovenj Gradec je bila ustanovljena 6. januarja 2000 kot organizacijska enota Šolskega centra Slovenj Gradec.

Naše prve generacije študentov po programih:

 • študijsko leto 2000/2001 – Poslovni sekretar,
 • študijsko leto 2002/2003 – Komercialist,
 • študijsko leto 2005/2006 – Računovodja,
 • študijsko leto 2008/2009 – prenovljena programa Poslovni sekretar in Ekonomist,
 • študijsko leto 2019/2020 – prenovljen program Informatika.

 

Na šoli si ves čas prizadevamo za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in pri tem sledimo povezovanju s podjetji in ustanovami doma in v tujini. Predavatelji se aktivno vključujejo v številne mednarodne projekte, študenti pa imajo možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini preko mednarodnega projekta Erasmus.

Poslanstvo Višje strokovne šole Slovenj Gradec

V Višji strokovni šoli Slovenj Gradec izobražujemo študente v višješolskih programih; pri tem  nam  je  osnovno  izhodišče  zagotoviti  uporabno  in  aktualno  znanje,  da  so  naši diplomanti  konkurenčni  na  trgu  dela.  V  ta  namen  pri  študentih  spodbujamo  pozitiven odnos do študija in dela ter trajnostno razmišljanje, krepimo zavest o pomenu znanja za posameznika in družbo, razvijamo  timski  pristop  k  delu,  jih  usmerjamo  v  ustvarjalen  in  inovativen  način razmišljanja in v razvoj konstruktivnega dialoga ter upoštevanja delovnega bontona. To dosegamo  z  uporabo  sodobnih  pristopov  in  metod  ter  s  posredovanjem  najnovejšega znanja.

Z IZOBRAŽEVALNIMI PROGRAMI SLEDITI POTREBAM ORGANIZACIJ PO KVALITETNIH KADRIH IN ŠTUDENTOM DATI DOBRO POPOTNICO ZA USPEŠNO POKLICNO POT.

Vizija Višje strokovne šole Slovenj Gradec

Biti  vodilna  višja  šola  v  pokrajini,  ki  bo  izvajala  višješolske izobraževalne  programe,  za  katere  je  interes  v  regiji,  obstaja  potreba  s  strani delodajalcev in širšega okolja in imamo zagotovljene pogoje za njihovo izvajanje. S kakovostnim izobraževanjem kadrov, predvsem s področja ekonomije in informatike, želimo postati pomemben dejavnik razvoja naše pokrajine.

IZKUŠNJAM DODAJAMO ZNANJE

IN

ZNANJU USTVARJALNOST!

Študijski programi
Obstoječi – prenovljeni:

 • Poslovni sekretar (redni),
 • Ekonomist (redni in izredni),
 • Informatika (redni in izredni).

 

Stari programi, ki se ne izvajajo več:

 • Poslovni sekretar (redni in izredni),
 • Komercialist (redni in izredni),
 • Računovodja (redni in izredni).
Ravnateljica

mag. Janja Razgoršek

janja.razgorsek@sc-sg.si

T:  02 88 46 520

Referent za študijske zadeve

Mitja Hudovernik, dipl. ekon.

visja.sola@sc-sg.si

T: 02 88 46 502

Uradne ure referata za študijske zadeve
 • vsak delovni dan od 11. do 13. ure
 • vsak ponedeljek in torek od 15. do 16. ure
Organizatorici praktičnega izobraževanja

Marta Belič, univ.dipl. ekon.

marta.belic@sc-sg.si

T: 02 88 46 524

 

Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon.

jozica.ovcjak@sc-sg.si

T: 02 88 46 527

Koordinatorica Erasmus mobilnosti

Dora Najrajter, univ. dipl. prav.

dora.najrajter@sc-sg.si

T: 02 88 46 527

Knjižnica

Lidija Ajtnik, prof.

lidija.ajtnik@sc-sg.si

T: 02 88 46 509, 02 88 46 524

Mejniki v razvoju Višje strokovne šole Slovenj Gradec

16. 4. 2021

Nov študijski program Strokovnjak/Strokovnjakinja za digitalni marketing je formalno sprejet.  

22. 12. 2020

Potrditev nove ECHE listine za projekt Erasmus+ za novo programsko obdobje 2021 – 2027.

December 2020

Sodelovanje pri pripravi študijskega program za izpopolnjevanje s področja digitalnega marketinga. Ime programa bo Strokovnjak/Strokovnjakinja za digitalni marketing ali pa Strokovni sodelavec/Strokovna sodelavka za digitalni marketing. Program čaka na formalno potrditev na Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

8. 7. 2020

Postanemo konzorcijski partner v projektu CiljajVišje! – Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju od 2020 do 2022.

V teh dveh letih bomo izvajali naslednje programe izpopolnjevanj višješolskih predavateljev: Modul 1, Modul 2, Modul 3 in ostale.

11. 2. 2020

Srečanje 1. generacije diplomantk in diplomantov Višje strokovne šole, ki poteka v sklopu slovesnih dogodkov ob 20. obletnici Višje strokovne šole.

Januar 2020

Izide 2. zbornik Drugih 10 let, ob 20. obletnici šole.

6. 1. 2020

Mineva 20 let od ustanovitve Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

9.-13. 12. 2019

Mednarodna izmenjava ravnateljice mag. Janje Razgoršek v Dubrovnik.

4. 12. 2018

Športno srečanje – uvodna prireditev praznovanja 20. obletnice.

November 2019

Pričnejo se intenzivne priprave na praznovanje 20. obletnice Višje strokovne šole.

28. 10. – 1. 11. 2019

Mednarodna izmenjava predavateljice Karmen Grudnik v Sofijo.

14.-18. 10. 2019

Mednarodna izmenjava predavateljice Marte Belič in Erasmus+ koordinatorice ter knjižničarke Lidije Ajtnik v Split.

1. 10. 2019

Začetek veljavnosti prenovljenih Navodil za izdelavo pisnih del ter novega Pravilnika o diplomskem redu in diplomskem izpitu.

1. 10. 2019

Začetek novega študijskega leta. Začne se izvajati nov študijski program Informatika za redne in izredne študente v Slovenj Gradcu. Nov program pomeni velik doprinos tako šoli, Šolskemu centru Slovenj Gradec, koroškemu gospodarstvu ter širše.

25. 9. 2019

Sodelovanje pri projektu Skupnosti VSŠ: Vključitev višjih strokovnih šol v dejavnost svetovanja in karierne orientacije, ki ga je razpisalo in sofinanciralo MIZŠ.

19. 9. 2019

Posvet mentorjev Praktičnega izobraževanja. Na posvetu strokovnjaki iz podjetjih predstavijo svojo karierno pot ter dejavnosti izbranih podjetij.

8. 7. 2019

Tik pred začetkom počitnic, naša šola gosti srečanje ravnateljev višjih strokovnih šol severnoprimorske regije.

27.-30. 5. 2019

Mednarodna izmenjava predavateljic mag. Majde Bukovnik in mag. Gabrijele Kotnik v Lizbono.

13.-17. 5. 2019

Mednarodna izmenjava predavateljice Dore Najrajter na Kreto.

April 2019

Študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec so se skupaj z mentorico raziskovalne skupine udeležili mednarodnih raziskovalnih taborov v Murski soboti. Naslov raziskave je bil Ekonomski in pravni vidik delavskega samoupravljanja pri vodenju družb.

18.-19. 3. 2019

V okviru projekta Erasmus+ nas obišče skupina študentov in predavateljev iz Francije – Univerze v Orleansu, z namenom opravljanja raziskave o Sloveniji.

9. 1. 2019

RTV Slovenija posname prispevek o študiju Informatike na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. Ta posnetek je bil tudi objavljen v Prvem dnevniku na RTV Slovenija.

5. 12. 2018

17. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom naše šole.

December 2018

MIZŠ je decembra 2018 razmestilo izvajanje novega višješolskega študijskega programa Informatika v naslednjem študijskem letu 2019/2020 tudi za Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec. Nov program pomeni velik doprinos tako Višji strokovni šoli, Šolskemu centru Slovenj Gradec, koroškemu gospodarstvu ter širše.

30. 11. 2018

Športne igre za vse študente in zaposlene na Višji strokovni šoli, v organizaciji Študentske skupnosti. V športnih igrah so sodelovali tudi dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.

Oktober 2019 – november 2018

Strokovno sodelovanje – Raziskava študentov VSŠ SG za Koroški pokrajinski muzej. Rezultati raziskave so številni koristni predlogi in ideje za izboljšave za ponudbo Rojstne hiše Huga Wolfa. Veliko pa so se naučili tudi študenti, saj so se soočili z različnimi težavami, izzivi in reševanjem zapletov, ki jih prinese delo v realnem okolju.

1. 10. 2018

Na začetku študijskega leta se začne izvajati vseslovenski projekt MUNERA 3, ki vključenim zaposlenim študentom v obdobju od leta 2018 do 2022, omogoča brezplačen študij. Eden od konzorcijskih partnerjev je tudi naša šola.

1. 9. 2018

Mag. Janja Razgoršek, postane ravnateljica Višje strokovne šole.

2. 6. 2018

Na Višji strokovni šoli se je odvijal Strokovni posvet poslovnih sekretark leta. Glavna tema so bila znanja in kompetence, ki jih morajo imeti poslovne sekretarke za pisarno prihodnosti. Posveta se je udeležilo 11 poslovnih sekretark leta, ki so se jim pridružile študentke rednega študija programa Poslovni sekretar ter gostiteljice posveta, ravnateljica mag. Janja Razgoršek, direktorica Šolskega centra, mag. Gabrijela Kotnik, in predavateljica Sonja Smolar.

April 2018

Študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec so se skupaj z mentorico raziskovalne skupine Doro Najrajter, udeležili mednarodnih raziskovalnih taborov v Murski soboti. Naslov raziskave je bil Analiza družinskega proračuna.

8. – 12. 1. 2018

Gostovanje dr. sc. Petarja Pepurja z Univerze v Splitu., dr. sc. Petar Pepur je študentom predstavil uvedbo davčnih blagajn na Hrvaškem in prikazal vpliv uvedbe davčnih blagajn na gospodarstvo ter turizem.

December 2017

Kot člani mednarodnega projekta BuildPHE smo v tem projektu sodelovali in ga v decembru 2017 tudi uspešno zaključili. Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je kot partner v pilotnem mednarodnem projektu BuildPHE izbrala Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, ki jo je zastopala koordinatorica dr. Anita Goltnik Urnaut. Višje strokovne šole so s projektom pridobile BuildPHE orodje za samoevalvacijo terciarnih strokovnih institucij, nabor samoevalvacijskih poročil institucij vključenih v pilotno izvajanje za lastno primerjavo na mednarodni ravni, nabor dobrih praks in načrt izboljšav kot vzorec za vpeljavo na lastni instituciji.

8. 12. 2017

Spoznavni večer za vse študente, diplomante, predavatelje in ostale zaposlene v šoli.

4. 12. 2017

Višja strokovna šola prejme NACIONALNO NAGRADO – JABOLKO KAKOVOSTI 2017 za uspešno mednarodno sodelovanje v okviru Erasmus+. CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) podeljuje nagrade Jabolko kakovosti najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega sodelovanja. Ponosni smo na njo, saj VSŠ SG v kategoriji visokošolskega izobraževanja v okviru Šolskega centra, edina izvaja izobraževanje v terciarnem sektorju. CMEPIUS je na svoji spletni strani zapisal: »Institucija v celoti, še zlasti pa višja šola, ima zelo jasne cilje in predstave, kaj si želi. Zaveda se, zakaj je dobro biti mednarodno mobilen. Pri tem išče širino in večplastne koristi. Zanimiva in pohvale vredna značilnost mobilnosti na tej šoli v ocenjevalnem obdobju je bila, da so dosegli več, kot so načrtovali …«.

10. – 14. 10. 2017

Koordinatorica Erasmus+, Karmen Grudnik je obiskala partnersko ustanovo VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, s katero naša šola sodeluje že skoraj 10 let. Obiskala je dve podjetji, kjer se je dogovarjala za možnosti za Erasmus+ prakso ter na osrednji slovesnosti, ob 80. obletnici šole imela slavnostni govor. Navezala je številne mednarodne stike, izvedla predavanja o mednarodni mobilnosti ter se družila s tamkajšnjimi predavatelji in študenti.

9. 10. 2017

Volitve za nadomestne predstavnike v Svet zavoda in Študentski svet. Mentorica Študentske skupnosti v študijskem letu 2017/2018 je predavateljica Milena Štrovs Gagič. Nova člana Sveta zavoda sta postala Žan Markuš in Marija Križan. V Študentski svet so bili izvoljeni Žan Markuš (novi predsednik), Lucija Fajmut in Urška Podovšovnik.

5. 10. 2017

Predstavitev Erasmus+ prakse v tujini, kjer sta svoje vtise predstavila diplomantka Klavdija Ketiš, ki je bila na Češkem, ter študent Teodor Jakop, ki je prakso opravljal na Dunaju.

18. – 22. 9. 2017

Mednarodna izmenjava predavateljic mag. Majde Bukovnik, Milene Štrovs Gagič, prof., ter direktorice Šolskega centra, mag. Gabrijele Kotnik v Orleansu v Franciji.

2. 10. 2017

Začetek študijskega leta 2017/2018 ter predavanj za vse redne in izredne študente šole, na obeh lokacijah, v Slovenj Gradcu in v Velenju.

1. 9. 2017

Menjava vodstva Višje strokovne šole. Vršilka dolžnosti ravnateljice postane mag. Janja Razgoršek.

29. 5. – 2. 6. 2017

Mednarodna izmenjava ravnatelja, mag. Sama Kramerja, v okviru projekta Erasmus +, na Sveučilišču Jurja Dobrile, v Puli na Hrvaškem.

15. 5. 2017

V okviru projekta Erasmus + je našo šolo obiskala Zeynep Aytaç, z Univerze Aksaray iz Turčije. Predavanje je potekalo v obliki videokonference za študente in predavatelje Višje strokovne šole v Novi Gorici.

11. – 18. 5. 2017

Mednarodna izmenjava predavateljic Marte Belič ter Sonje Smolar in knjižničarke Lidije Ajtnik v okviru projekta Erasmus + v Bragi na Portugalskem.

April 2017

Študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec so se skupaj z mentorico raziskovalne skupine udeležili mednarodnih raziskovalnih taborov v Murski soboti. Naslov raziskave je bil Moje znanje je predmet pravne zaščite.

28. 3. 2017

Zanimiva videokonferenca o (Ne) Varnost (i) na internetu.

21. 3. 2017

Videokonferenca naših študentov z Erasmus+ partnerji iz Češke. Prisluhnili so izkušnjam naše diplomantke, Klavdije Ketiš, ki je trenutno na praksi na Češkem, ter Jirka Kodeša, ki je opravljal Erasmus+ prakso v podjetju Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d.

2. 3. 2017

Strokovna ekskurzija v Ljubljano za redne študente 2. letnika, kjer so se udeležili javne razprave o prihodnosti EU in mladih v njej. Razprava je potekala v okviru dvodnevnega uradnega obiska predsednika Evropske komisije v Sloveniji, Jeana-Clouda Junckerja.

8. 12. 2016

16. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole.

20. 10. 2016

Volitve nove predstavnice Študentskega sveta. Izvoljena je Valentina Rejavc.

13. 10. 2016

Predstavitev Erasmus + prakse v tujini. Svoje vtise s prakse sta predstavila Fatma Ahmetović in Simon Jeseničnik. Predstavitvi pa se je pridružil češki študent, Jirka Kodeš, ki je trenutno na Erasmus + praksi na Gozdnem gospodarstvu Slovenj Gradec.

3. 10. 2016

Začetek predavanj za vse redne in izredne študente šole, na obeh lokacijah, v Slovenj Gradcu in v Velenju.

26. – 30. 9. 2016

V okviru projekta Erasmus + sta našo šolo obiskala Giannis Kanakas in Emily Serdari, predavatelja z inštitucije College of Tourism and Hotel Management, Nicosia (Ciper).

19. – 23. 9. 2016

Mednarodna izmenjava predavateljic Karmen Grudnik, mag. Janje Razgoršek in Silve Ledinek v okviru projekta Erasmus + na Cipru.

16. – 18. 6. 2016

Študentke Višje strokovne šole Slovenj Gradec, predavateljica Milena Štrovs Gagič ter referent Mitja Hudovernik so se odpravili na izmenjavo študentov v Split, kjer so obiskali Sveučitilište, ki je 2. največja univerza na Hrvaškem.

7. – 8. 6. 2016

Zunanja evalvacija na Višji strokovni šoli, obisk skupine strokovnjakov NAKVIS.

18. 5. 2016

Predstavitev Višje strokovne šole na »Paradi učenja«. Udeležili so se je ravnatelj mag. Samo Kramer in študenti.

25. – 29. 4. 2016

Mednarodna izmenjava Erasmus +. Predavateljici mag. Majda Bukovnik in Milena Štrovs Gagič obiščeta Klaipedo v Litvi.

12. 11. 2015

Sodelovanje študentk 2. letnika programa Poslovni sekretar na koncertu ob obletnici ženske vokalne skupine NOVA iz Slovenj Gradca, v okviru predmeta Projektno organiziranje poslovnih dogodkov.

13. 10. 2015

Informativno druženje za vse študente in predavatelje naše šole. Diplomant, Jan Ramšak, ki je opravljal prakso v Avstriji, je prisotnim predstavil, kaj pomeni opravljanje Erasmus prakse v tujini.

7. 10. 2015

Ravnatelj Višje strokovne šole Slovenj Gradec, mag. Samo Kramer prejme Vrunčevo plaketo za leto 2015.

1. 10. 2015

Začetek predavanj v novem študijskem letu 2015/2016, na lokaciji Slovenj Gradec in Velenje.

28.-30. 5. 2015

V okviru mednarodnega projekta so pri nas gostovali študenti in predavatelji iz Splita (Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu). Pripravili so zanimiv posvet na temo uvedbe davčnih blagajn na Hrvaškem, udeležili so se predavanja pri predmetu Poslovni tuji jezik 1 – angleščina (pri ge. Mileni Štrovs Gagič), ravnatelj mag. Samo Kramer pa je pripravil predavanje na temo “Razbremenilna logistika v Sloveniji”, kar je bil uvod ogleda Koroškega centra za ravnanje z odpadki (KOCEROD). Sledilo je še športno srečanje v odbojki ter ogled mesta Slovenj Gradec.

28. 5. 2015

Delavnica v okviru Kariernega centra za študente na temo »Zaposlitveni razgovor«.

21. 5. 2015

Na Višji strokovni šoli je potekal posvet Društva ekonomistov Koroške. O učenju, zorenju ter uspehih doma in v tujini s pomočjo sredstev Evropske unije je predaval dr. Drago Rudel.

18. 5. 2015

Predstavitev Višje strokovne šole na »Paradi učenja«.

31. 3. 2015

Tradicionalno športno srečanje med študenti Višje strokovne šole, predavatelji ter ostalimi zaposlenimi.

30. 3.–3. 4. 2015

Gostovanje gostij iz Češke v okviru projekta Erasmus+. Našo šolo sta obiskali Věra Szabová in Pavlína Borovská iz Češke, iz Vyšší odborne škole, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav.

30. 3. 2015

Predavanje mag. Antona Vorine, v okviru predmeta Podjetništvo na temo Kulturne razlike med Slovenijo in Indijo.

4. 3. 2015

Društvo ekonomistov Koroške in Višja strokovna šola sta organizirala predavanje in razgovor z Benom Šternom, MBA o pridobivanju nepovratnih sredstev Evropske unije.

23. 2. 2015

Našo šolo obiščeta gosta iz Univerzitetnega oddelka za strokovne študije Univerze v Splitu dr. sc. Domagoja Buljan Barbača in predavatelj mr. Petar Pepur.

23. 2. 2015

Mag. Uroš Ledinek je v okviru predmeta Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov izvedel predavanje o finančnih trgih.

30. 1. 2015

Odprtje razstave fotografij študentk 2. letnika programa Poslovni sekretar Larise Lužnik in Gabrijele Holc.

3. 12. 2014

15. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole.

4. 11. 2014

Izredni študenti, vpisani v enoto Velenje so uspešno opravili prvi izpit pri predmetu Informatika.

14. 10. 2014

Informativno druženje za vse študente in predavatelje naše šole, na katerem sta Monika Kovač in Klavdija Mesner predstavili prakso v tujini (Češka in Avstrija). Veronika Klimešová, študentka iz Češke, pa je predstavila Češko ter svoje vtise o praksi v podjetju Grammer.

1. 10. 2014

Začetek predavanj v študijskem letu 2014/2015. Začne delovati tudi enota v Velenju (na sedežu Ljudske univerze) za izredne študente programa Ekonomist.

16.-20. 6. 2014

Udeležba ravnatelja mag. Sama Kramerja na mednarodni konferenci CIET (Contemporary Issues Economy&Technology) v Splitu.

22.-24. 5. 2014

Višja strokovna šola Slovenj Gradec je ambasador na 22. Kongresu poslovnih asistentk, sekretark in tajnic v Portorožu. Kongres je organiziralo podjetje Planet GV.

8. 5. 2014

Predstavitev Višje strokovne šole na prireditvi »Parada učenja« v Slovenj Gradcu.

4. 4. 2014

Pogovor s poslanko v Evropskem parlamentu, mag. Tanjo Fajon za vse študente in predavatelje naše šole.

3. 4. 2014

Tradicionalno športno srečanje med študenti in predavatelji ter ostalimi sodelavci Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

20. 3. 2014

V okviru Kariernega centra je na šoli potekala delavnica za študente z naslovom »Priprava prijavne dokumentacije in zaposlitveni razgovor.«

16. 1. 2014

Med številnimi obiski in srečanji v Strasbourgu, se je ravnatelj mag. Samo Kramer srečal tudi s slovensko poslanko Evropskega parlamenta, mag. Tanjo Fajon.

21. 11. 2013

Posvet »ZAPOSLITEV DIPLOMANTOV« za študente in diplomante Višje strokovne šole.

21. 11. 2013

V okviru Kariernega centra je na šoli potekala delavnica za študente na temo “Viri iskanja zaposlitve (tudi v okviru EU)”.

16. 10. 2013

Evalvacija praktičnega izobraževanja (predstavniki s CPI-ja).

7. 10. 2013

Naša šola postane ambasador 19. jesenskega posveta za vodje pisarn Kaj mora vedeti dobra tajnica, ki bo 14. in 15. 11. 2013 v Laškem.

3. 10. 2013

Naša predavateljica, dr. Anita Goltnik Urnaut prejme VRUNČEVO NAGRADO za leto 2013.

3. 10. 2013

Predstavitev Erasmus prakse v tujini. Rebeka Lesjak, ki je opravila prakso na Češkem in Jan Ramšak, ki je opravil prakso na Dunaju, sta študentom predstavila svoje vtise.

27. 8. 2013

V okviru evalvacije praktičnega izobraževanja sta nas obiskali predstavnici CPI, ki sta prejeli vso potrebno dokumentacijo za nadaljnji potek evalvacije.

14. 5. 2013

Predstavitev Višje strokovne šole na prireditvi »PARADA UČENJA« v Slovenj Gradcu.

18. 3. 2013

Našo šolo obiščeta Erasmus gosta iz Belgije, Jean & Monique Dewaerheid (the Haute Ecole Lucia de Brouckère).

7. 3. 2013

14. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole.

18. 12. 2012

Prejeli smo NACIONALNO PRIZNANJE – JABOLKO KAKOVOSTI 2012, ki ga MIZKŠ ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja podeljujeta za najboljše projekte v kategorijah programa Vseživljenjsko učenje. Dosegli smo 3. mesto v kategoriji Erasmus individualna mobilnost, za razpisni leti 2009 in 2010.

12. 11. 2012

Prvi sestanek študentskega sveta in uredniškega odbora ŠUS-a v novi sestavi za študijsko leto 2012/2013.

8.-9. 11. 2012

Naša šola postane ambasador 18. jesenskega posveta za vodje pisarn »Kaj mora vedeti dobra tajnica«.

9. 10. 2012

Predstavitev Erasmus prakse v tujini. Marinka Detečnik, ki je opravila prakso v Veliki Britaniji in Tanja Vinšek, ki je opravila prakso v Avstriji, sta študentom predstavili svoje vtise.

29. 5. 2012

3. posvet za diplomante na temo: “Ustanovitev podjetja in izzivi, s katerimi se soočajo podjetniki začetniki ob zagonu poslovanja”.

23. 5. – 26. 5. 2012

V okviru projekta Erasmus na Višji strokovni šoli gostujeta gosta iz Turčije, Koray ÇELİK in Ahmet DİNÇ, oba predstavnika mednarodne pisarne na Univerzi Aksaray.

23. 5. 2012

13. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole.

27. 3. – 30. 3. 2012

Na naši šoli so v okviru mednarodnega projekta Erasmus gostovali:

·       Mr. Artur Swiatek, from Silesian School of Economics and Languages, Katowice, Poland,

·       Mrs. Vilma Bazariene and Mrs. Ligita Salkauskiene, from WEST LITHUANIA BUSINESS COLLEGE, Klaipeda, Lithuania.

13. 3. 2012

Višja strokovna šola Slovenj Gradec prejme Priznanje Q-VIZ 2012, ki označuje vzgojno-izobraževalne zavode z družbeno-odgovorno vizijo.

13. 2. 2012

Višja strokovna šola Slovenj Gradec postane partner jubilejnega 20. kongresa poslovnih asistentk, sekretark in tajnic, ki ga Planet GV organizira od 17. do 19. maja 2012 v Portorožu.

25. 1. 2012

Posvet na Višji strokovni šoli na temo »Kako znižati stroške razsvetljave v podjetju za 60-70 % in povečati konkurenčnost«.

2. 12. 2011

Zunanja evalvacija na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec

11. 10. 2011

Predstavitev Erasmus prakse v tujini za vse naše redne študente ter zaposlene. Kaj pomeni Erasmus praksa v tujini, so predstavili:

·       Luboš Karbusicky, študent iz Češke, ki je na Erasmus praksi na ŠCSG,

·       Jana Rakosnikova, študentka iz Češke, ki je na Erasmus praksi v podjetju Grammer,

·       Miro Bilobrk, naš bivši študent, ki je bil na praksi v Romuniji in Nemčiji,

·       Tjaša Hojan, ki je bila na praksi na Češkem.

10. -11. 10. 2011

Višja strokovna šola Slovenj Gradec postane partner 17. jesenskega posveta za vodenje pisarn v Laškem.

14. 9. 2011

12. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

31. 3. 2011

2. posvet na Višji strokovni šoli z zanimivo temo »LATERALNO RAZMIŠLJANJE – PREDAVANJE PO METODAH EDWARDA DE BONA«. Posvet je izvedla predavateljica in trenerka mag. Nastja Mulej, ki je edina Slovenka z licenco za poučevanje de Bonovih metod Šest klobukov razmišljanja ter Lateralno razmišljanje.

20. 12. 2010

11. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

18. 11. 2010

Naša šola prejme priznanje za kakovost.

3. 11. 2010

Obisk Vlade RS na Koroškem, s katero se je srečalo tudi vodstvo Šolskega centra. Vlado so med drugim zastopali še predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, minister Igor Lukšič ter generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Vinko Logaj.

16. – 22. 10. 2010

Našo šolo so obiskali predstavniki iz češkega Časlava, Pavel Kluh, Hana Kosikova in Eva Křížová. Gostili smo jih v okviru mednarodnega projekta Erasmus.

9. 9. 2010

Posvet s strokovnjaki z Zavoda za zaposlovanje o zaposlitvenih možnostih in o delu na naši šoli.

Jesen 2010

Začetek aktivnosti za pripravo novih elaboratov za nove študijske programe na Višji strokovni šoli v sodelovanju z dr. Silvo Roncelli Vaupot in KOVIVIS-om.

Sept. 2010

Višja strokovna šola ima svoj profil tudi na Facebooku.

17. 4. 2010

Na Višji strokovni šoli smo se udeležili vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu.«

18. 2. 2010

10. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

17. 2. 2010

Delavnica Zavoda RS za zaposlovanje na temo »Zaposlitveni razgovor«.

10. 2. 2010

Izide 16. številka študentskega časopisa ŠUS.

10. 2. 2010

Posvet mentorjev praktičnega izobraževanja in odprta vrata Višje strokovne šole.

9. 2. 2010

Posvet diplomantov s predavanjem mag. Marte Kos Marko na temo »Kariera«. Otvoritev Kariernega centra in Kluba diplomantov.

9. 2. 2010

Izid promocijskega filma ter I. zbornika.

9. 2. 2010

Začetek 10. obletnice Višje strokovne šole.

1. 2. 2010

Odprta vrata Višje strokovne šole za dijake zaključnih letnikov šol Šolskega centra Slovenj Gradec.

Nov. 2009

Podpis pogodbe o sodelovanju s Fakulteto za komercialne in poslovne vede Celje.

Okt. 2009

Potrjenih je bilo 10 novih skript naših predavateljev za objavo v projektu IMPLETUM.

22. 9. 2009

9. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

4. 6. 2009

Dobava interaktivnih tabel in izvedba skupinskega izobraževanja za njihovo uporabo.

Junij 2009

Izobraževanje za člane komisij za kakovost iz vseh slovenskih višjih šol.

15. 4. 2009

Selitev v nove knjižnične prostore v dograjeni stavbi Višje strokovne šole.

22. 1. 2009

8. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

1. 11. 2008 do 31. 3. 2009

Preko projekta Commenius pri nas gostuje asistentka za nemški jezik Stefanie Meier.

1. 10. 2008

Začetek izvajanja prenovljenih študijskih programov Ekonomist in Poslovni sekretar.

26. 6. 2008

7. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

17. 3. 2008

Strateški svet Višje strokovne šole sprejme razvojni plan Višje strokovne šole za obdobje 2008 – 2013.

18. 12. 2007

6. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

9. 10. 2007

Svečana otvoritev prenovljenih prostorov Višje strokovne šole Slovenj Gradec. V primerjavi s starimi prostori (sliki levo) je pridobitev velika.

9. 10. 2007

Višja strokovna šola izda pesniško zbirko diplomantki Poloni Moličnik.

Študijsko leto 2007/2008

Sodelovanje pri projektu prenove višješolskih programov kot konzorcijski partnerji, sodelovanje pri projektu Erasmus.

Sept. 2007

Sodelovanje pri izdaji knjige naši študentki, Aleksandri Kocmut.

Avg. 2007

Erasmus listina (2007-2013).

30. 5. 2007

5. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

27. 10. 2006

Začetek nadzidave Višje strokovne šole.

22. 6. 2006

4. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

17. 5. 2006

Predstavitev projekta MEPI, Višjo strokovno šolo je v okviru tega projekta obiskal tudi britanski veleposlanik, Tim Simons.

Sept. 2005

Izidejo skripte za študente študijskega programa Računovodja (tuj jezik, Organizacija, Menedžment, Davki v podjetju in Osnove računovodstva).

16. 6. 2005

3. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole.

18. in 19. 3. 2005

Sodelovanje na konferenci EUME – Evropsko združenje poslovnih asistentov, katerega pridružen član je višja šola.

Študijsko leto 2005/2006

V okviru projekta Comenius je odobren asistent za angleški jezik, Stuart Meese.

Mar. 2005

Obisk ministra za šolstvo, dr. Milana Zvera na Šolskem centru. Višja strokovna šola ministru predstavi novo investicijo nadgradnje.

1. 12. 2004

Uradno sprejetja sklepa o razmestitvi novega višješolskega programa »računovodja«.

16. 11. 2004

Izdan je sklep o razmestitvi novega višješolskega programa »računovodja«.

20. 5. 2004

2. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

4. do. 9. 4. 2004

Prva mednarodna izmenjava naših predavateljev v okviru projekta Leonardo da Vinci. Naše predavateljice se odpravijo v Pariz, v licej Jean Lurcat.

30. 3. 2004

Naša študentka Barbara Žvirc, pod okriljem naše šole izda svojo pesniško zbirko. V Knjižnici Ksaverja Meška jo predstavi z mentorico Karlo Zajc – Berzelak.

Sept. 2003

Izdana je nova izdaja Navodil za izdelavo pisnih del. Sočasno poteka tudi izdajanje internih gradiv, ki so prvič opremljena s kataložnim zapisom o publikaciji. Prenovljena je bila tudi spletna stran naše šole, hkrati pa je bila uvedena tudi elektronska prijava na izpite.

30. 5. 2003

Našo šolo je obiskal minister za šolstvo, znanost in šport, dr. Slavko Gaber. Osrednja tema sestanka je problematika šolstva na Koroškem.

22. 1. 2003

Začetek mednarodnega sodelovanja naše šole z licejem v Parizu. Naši študentje bodo imeli v okviru projekta Leonardo da Vinci možnost, da gredo na praktično izobraževanje v tujino.

10. 12. 2002

1. svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom.

Okt. 2002

Študentje in zaposleni prvič zakorakajo skozi nov vhod Višje strokovne šole.

20. 11. 2001

Odobren je nov višješolski program Komercialist, ki se bo za izredne študente začel izvajati v študijskem letu 2002/2003.

16. 8. 2001

Oblikovalka Helena Hribernik izdela celostno podobo naše šole.

26. in 27. 2. 2001

Predavanja se prvič odvijajo v novi predavalnici P01, sredstva je zagotovilo gospodarstvo slovenjgraške občine.

9. 12. 2000

Začetek obnovitvenih del predvidenih prostorov Višje strokovne šole na lokaciji Koroška ulica 11.

Nov. 2000

Predavateljica Janja Razgoršek oblikuje spletno stran naše šole.

12. 10. 2000

Oblikovanje prve študentske skupnosti.

2. 10. 2000

Prva predavanja za redne študente 1. letnika, program Poslovni sekretar.

Okt. 2000

Začetek izdajanja prvih internih gradiv za študente, izdana so tudi navodila za izdelavo pisnih nalog, prvi sestanek je imela tudi Študijska komisija.

1. 9. 2000

Imenovanje Gabrijele Kotnik za prvo ravnateljico Višje strokovne šole.

28. 8. 2000

Prvi vpisi rednih in izrednih študentov.

11. 5. 2000

Prvi predavateljski zbor s strokovnimi sodelavci.

6. 1. 2000

Pridobitev Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenj Gradec, izdan s strani Vlade RS. To je prvi korak pri ustanavljanju Višje strokovne šole.

 

 

P01

 

 

 

R02

R03

P15

P16

P17

Dostopnost