PREDAVATELJI IN INŠTRUKTORJI

 

Priimek in ime
Predavatelj pri predmetih
Konzultacijske ure
2023/2024

Belič Marta, univ. dipl. ekon.

marta.belic@sc-sg.si

(02) 88 46 524

Praktično izobraževanje 1 in 2 (PS in EKON)

Ergonomija in varstvo pri delu (EKON)

PON 9:45-10:30

ČET 16:00-16:45

dr. Čerče Mojca

mojca.cerce@sc-sg.si

(02) 88 46 526

Ljudje v organizaciji (PS)

Poslovno komuniciranje (PS in EKON)

Poslovno komuniciranje in vodenje (INF)

PET 10:00-11:00

TOR 17:00-18:00

Grudnik Karmen, univ. dipl. ekon.

karmen.grudnik@sc-sg.si

(02) 88 46 527

(02) 88 46 514

Poslovna matematika s statistiko (EKON)

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (EKON)

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (EKON)

SRE 9:00-9:30

TOR 15:30-16:00

Horvatič Monika, mag. ek. in posl. ved

monika.horvatic@sc-sg.si

(02) 88 46 523

Organizacija in menedžment podjetja (EKON)

Prodaja (EKON)

ČET 14:00-15:00

ČET 15:00-16:00

mag. Kotnik Gabrijela

gabrijela.kotnik@sc-sg.si

(02) 88 46 528

Poslovno komuniciranje in vodenje (INF)

ČET 10:00-11:00

ČET 16:00-17:00

Ledinek Silva, univ. dipl. ekon.

silva.ledinek@sc-sg.si

(02) 88 46 523

Osnove upravljanja in organizacija poslovanja (PS)

Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (PS)

Po dogovoru

Lekše Matjaž, univ. dipl. inž. el.

matjaz.lekse@sc-sg.si

(02) 88 46 523

Operacijski sistemi II (INF)

ČET 8:00

ČET 16:30

Najrajter Dora, univ. dipl. prav.

dora.najrajter@sc-sg.si

(02) 88 46 514

(02) 88 46 527

Državna uprava in upravni postopek (PS)

Gospodarsko pravo (PS)

Poslovno pravo (EKON)

PON 11:10-11:55

ČET 15:00-15:45

Novak David, dipl. ekon.

david.novak@sc-sg.si

(02) 88 46 523

Zbirke podatkov I (INF) – inštruktor

Varnost in zaščita (INF) – inštruktor

Zbirke podatkov II (INF) – inštruktor

SRE 14:00

SRE 15:00

mag. Ocepek Domen

domen.ocepek@sc-sg.si

(02) 88 46 523

Zbirke podatkov I (INF)

Razvoj programskih aplikacij (INF)

Varnost in zaščita (INF)

Zbirke podatkov II (INF)

ČET 9:00

PON 16:00

Ovčjak Jožica, univ. dipl. ekon.

jozica.ovcjak@sc-sg.si

(02) 88 46 527

Praktično izobraževanje 1 in 2 (INF)

Ekonomika poslovanja (PS)

Ekonomija (EKON)

Ekonomika podjetja (INF)

TOR 9:30-10:15

PON 15:00-16:00

Plaznik Miha, univ. dipl. inž. rač. in inf.

miha.plaznik@sc-sg.si

(02) 88 46 523

Operacijski sistemi I (INF)

PET 7:00

PET 15:30

mag. Razgoršek Janja

janja.razgorsek@sc-sg.si

(02) 88 46 520

Informacijska tehnologija in podatki (PS)

Elektronsko poslovanje (PS)

Grafični in spletni dizajn v pisarni (PS)

Informatika (EKON)

Računalništvo in informatika (INF)

TOR 10:30

TOR 15:30

Samec Jelka Helena,

dipl. nem., prev. in prof. soc.

jelka.samec@sc-sg.si

(02) 88 46 541

(02) 88 46 523

Poslovni tuji jezik 2 – nemščina (PS) Po dogovoru

Slavič Marija, univ. dipl. ekon.

marja.slavic@sc-sg.si

(02) 88 46 523

Račnovodstvo in finančno poslovanje (PS)

Insolvenčni postopki (EKON)

Računovodstvo za samostojne podjetnike (EKON)

Stroškovno računovodstvo (EKON)

Po dogovoru

Smolar Sonja, univ. dipl. ekon.

sonja.smolar@sc-sg.si

(02) 88 46 526

Sodobno vodenje pisarne (PS)

Osnove poslovnih financ (EKON)

Trženje (EKON)

Nabava (EKON)

Podjetništvo (EKON)

TOR 9:30

TOR 15:00

Smolčnik Tomaž, univ. dipl. org.

tomaz.smolcnik@sc-sg.si

(02) 88 46 525

Informatika (EKON)

Računalništvo in informatika (INF)

Računalniške komunikacije in omrežja II (INF)

Programiranje II (INF)

ČET 8:45-9:30

PON 15:00-15:45

dr. Stropnik Ambrož

ambroz.stropnik@sc-sg.si

(02) 88 46 523

Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov (INF)

Operacijski sistemi II (INF)

ČET 8:00-9:00

ČET 18:00-19:00

Štrovs Gagič Milena, prof.

milena.strovs@sc-sg.si

(02) 88 46 523

Poslovni tuji jezik 1 in 2- angleščina (PS)

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PS)

Poslovni tuji jezik 1 in 2- angleščina (EKON)

Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina (INF)

PET 11:20

TOR 15:30

Urisk Luka, mag. posl. inf.

luka.urisk@sc-sg.si

(02) 88 46 525

Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni (PS)

Informatika (EKON)

Računalniške komunikacije in omrežja I in II (INF)

Programiranje I in II (INF)

Vzdrževanje sistemske programske opreme (INF)

SRE 9:00

PON15:00

 dr. Vorina Anton

anton.vorina@sc-sg.si

(02) 88 46 523

 Poslovna logistika (EKON)

PON 9:00-9:45

TOR 15:15-16:00

 

Strokovni sodelavci

 

Ravnateljica

  • mag. Janja Razgoršek

janja.razgorsek@sc-sg.si

Referent

  • Mitja Hudovernik, dipl. ekon.

visja.sola@sc-sg.si

Dostopnost