Predavatelji

 

Priimek in ime Predavatelj pri predmetih

Konzultacijske ure

2019/2020

Belič Marta, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 524

Praktično izobraževanje 1 in 2 (PS in EKON)

Ergonomija in varstvo pri delu (EKON)

PON 9:45-10:30

ČET 16:00-16:45

mag. Bukovnik Majda

(02) 88 46 526

Ekonomika poslovanja (PS)

Ekonomija (EKON)

Organizacija in menedžment podjetja (EKON)

Poslovna matematika s statistiko (EKON)

Ekonomika poslovanja (INF)

SRE 10:30

PON 15:30

Drofenik David, univ. dipl. inž. rač. in inf.

(02) 88 46 523

Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov (INF)

PON 13:00-14:00

TOR 16:00-17:00

dr. Goltnik Urnaut Anita

(02) 88 46 527

Ljudje v organizaciji (PS)

Poslovno komuniciranje (PS in EKON)

Praktično izobraževanje 1 in 2 (PS, EKON in INF)

Poslovno komuniciranje in vodenje (INF)

SRE 9:00

SRE 15:00

Grudnik Karmen, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 527

(02) 88 46 514

Poslovna matematika s statistiko (EKON)

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (EKON)

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (EKON)

SRE 9:30-10:00

TOR 15:00

Ledinek Silva, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 514

(02) 88 46 525

Osnove upravljanja in organizacija poslovanja (PS)

Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (PS)

Organizacija in menedžment podjetja (EKON)

Prodaja (EKON)

PON 9:30-9:45

PON 16:00-16:45

Najrajter Dora, univ. dipl. prav.

(02) 88 46 514

(02) 88 46 527

Državna uprava in upravni postopek (PS)

Gospodarsko pravo (PS)

Poslovno pravo (EKON)

PON 10:15

SRE 17:45

mag. Ocepek Domen

(02) 88 46 523

Zbirke podatkov I (INF)

Razvoj programskih aplikacij (INF)

Varnost in zaščita (INF)

ČET 9:30-10:15

ČET 16:00-16:45

Miha Plaznik, univ. dipl. inž. rač. in inf.

(02) 88 46 523

Operacijski sistemi I in II

PET 9:25

PET 15:00

mag. Razgoršek Janja

(02) 88 46 520

Informacijska tehnologija in podatki (PS)

Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni (PS)

Elektronsko poslovanje (PS)

Grafični in spletni dizajn v pisarni (PS)

Informatika (EKON)

Računalništvo in informatika (INF)

TOR 11:00-12:00

TOR 16:00-17:00

Slavič Marija, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 523

Račnovodstvo in finančno poslovanje (PS)

Insolvenčni postopki (EKON)

Računovodstvo za samostojne podjetnike (EKON)

Stroškovno računovodstvo (EKON)

PON 8:00-9:00

SRE 16:00-17:00

Smolar Sonja, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 526

Sodobno vodenje pisarne (PS)

Osnove poslovnih financ (EKON)

Trženje (EKON)

Nabava (EKON)

Podjetništvo (EKON)

SRE 9:20

SRE 15:00

Štrovs Gagič Milena, prof.

(02) 88 46 523

Poslovni tuji jezik I in II – angleščina (PS)

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PS)

Poslovni tuji jezik I in II – angleščina (EKON)

Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina (INF)

TOR 10:15

TOR 15:45

Urisk Luka, mag. posl. inf.

(02) 88 46 525

Informacijska tehnologija in podatki (PS)

Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni (PS)

Elektronsko poslovanje (PS)

Grafični in spletni dizajn v pisarni (PS)

Informatika (EKON)

Računalniške komunikacije in omrežja I in II (INF)

Programiranje I in II (INF)

Vzdrževanje sistemske programske opreme (INF)

ČET 11:30

ČET 15:00

 dr. Vorina Anton

(02) 88 46 523

 Poslovna logistika (EKON)

PON 7:50-8:35

TOR 15:00-15:45

 

Strokovni sodelavci

 

Ravnateljica

Referent