PREDAVATELJI IN INŠTRUKTORJI

 

Priimek in ime Predavatelj pri predmetih

Konzultacijske ure

2020/2021

Belič Marta, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 524

Praktično izobraževanje 1 in 2 (PS in EKON)

Ergonomija in varstvo pri delu (EKON)

PON 9:45-10:30

ČET 16:00-16:45

mag. Bukovnik Majda

(02) 88 46 526

Ekonomika poslovanja (PS)

Ekonomija (EKON)

Ekonomika poslovanja (INF)

PON 12:30-13:30

TOR 16:00-17:00

dr. Čerče Mojca

(02) 88 46 527

Ljudje v organizaciji (PS)

Poslovno komuniciranje (PS in EKON)

Poslovno komuniciranje in vodenje (INF)

PON 10:35

PON 15:00

Drofenik David, univ. dipl. inž. rač. in inf.

(02) 88 46 523

Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov (INF)

TOR 10:30-11:15

TOR 15:00

 Gašper Nejc, dipl. inž. rač. in inf.

(02) 88 46 523

 Programiranje II (INF) – inštruktor

PET 13:00

PET 15:00

Grudnik Karmen, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 527

(02) 88 46 514

Poslovna matematika s statistiko (EKON)

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (EKON)

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (EKON)

SRE 10:40-11:10

TOR 15:30-16:00

 Hlastec Andrej, univ. dipl. inž. el.

(02) 88 46 523

 Operacijski sistemi II (INF) – inštruktor

PET 11:00-12:00

PON 16:00-17:00

mag. Kotnik Gabrijela

(02) 88 46 528

 Poslovno komuniciranje in vodenje (INF)

PON 9:00

TOR 15:30

Ledinek Silva, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 514

(02) 88 46 525

Osnove upravljanja in organizacija poslovanja (PS)

Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (PS)

Organizacija in menedžment podjetja (EKON)

Prodaja (EKON)

PON 10:40-11:20

PON 16:00-16:45

 Lekše Matjaž, univ. dipl. inž. el.

(02) 88 46 523

 Operacijski sistemi II (INF)

TOR 9:30

TOR 15:00

Najrajter Dora, univ. dipl. prav.

(02) 88 46 514

(02) 88 46 527

Državna uprava in upravni postopek (PS)

Gospodarsko pravo (PS)

Poslovno pravo (EKON)

PET 8:40-9:25

PON 15:00

Novak David, dipl. ekon.

(02) 88 46 523

Zbirke podatkov I (INF) – inštruktor

Varnost in zaščita (INF) – inštruktor

Zbirke podatkov II (INF) – inštruktor

SRE 14:00

SRE 15:00

mag. Ocepek Domen

(02) 88 46 523

Zbirke podatkov I (INF)

Razvoj programskih aplikacij (INF)

Varnost in zaščita (INF)

Zbirke podatkov II (INF)

ČET 9:30-10:15

SRE 16:15-16:45

Ovčjak Jožica, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 524

Praktično izobraževanje 1 in 2 (INF)

 SRE 8:40-9:25

TOR 15:00-15:45

Plaznik Miha, univ. dipl. inž. rač. in inf.

(02) 88 46 523

Operacijski sistemi I (INF)

PET 9:25

PET 15:00

mag. Razgoršek Janja

(02) 88 46 520

Informacijska tehnologija in podatki (PS)

Elektronsko poslovanje (PS)

Grafični in spletni dizajn v pisarni (PS)

Informatika (EKON)

Računalništvo in informatika (INF)

SRE 9:30-10:30

TOR 16:00-17:00

Slavič Marija, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 523

Račnovodstvo in finančno poslovanje (PS)

Insolvenčni postopki (EKON)

Računovodstvo za samostojne podjetnike (EKON)

Stroškovno računovodstvo (EKON)

PON 9:00

ČET 16:00

Smolar Sonja, univ. dipl. ekon.

(02) 88 46 526

Sodobno vodenje pisarne (PS)

Osnove poslovnih financ (EKON)

Trženje (EKON)

Nabava (EKON)

Podjetništvo (EKON)

SRE 10:30

SRE 15:00

Štrovs Gagič Milena, prof.

(02) 88 46 523

Poslovni tuji jezik I in II – angleščina (PS)

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PS)

Poslovni tuji jezik I in II – angleščina (EKON)

Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina (INF)

TOR 10:00

SRE 15:00

Urisk Luka, mag. posl. inf.

(02) 88 46 525

Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni (PS)

Elektronsko poslovanje (PS)

Grafični in spletni dizajn v pisarni (PS)

Informatika (EKON)

Računalniške komunikacije in omrežja I in II (INF)

Programiranje I in II (INF)

Vzdrževanje sistemske programske opreme (INF)

SRE 9:00

SRE 15:00

 dr. Vorina Anton

(02) 88 46 523

 Poslovna logistika (EKON)

PON 9:00-9:45

TOR 15:00-15:45

 

Strokovni sodelavci

 

Ravnateljica

Referent