STROKOVNE EKSKURZIJE


Četrtek, 26. maja 2022 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Informatika – Arnes Ljubljana

V četrtek, 26. maja 2022, so se študenti 2. letnika programa Informatika Višje strokovne šole Slovenj Gradec odpravili na strokovni izlet na sedež in prostore državnega inštituta Arnes. Zaposlena Maja Vrečar in Miha Dimec sta jim predstavila njihovo vlogo na slovenski in evropski ravni. Predavanja so zavzemala informacije o tem, kako inštitut zagotavlja našo varnost na internetu, ter tudi o tem, kako lahko mi k temu pripomoremo. Študenti so spoznali tudi način delovanja omrežja in njegove postavitve. Svetovali so jim tudi, na kaj morajo biti kot bodoči informatiki pripravljeni.


Četrtek, 7. aprila 2022 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist – Podjetniški center Slovenj Gradec

V podporo prizadevanjem Podjetniškega centra Slovenj Gradec (PCSG), da spodbudi lokalno prebivalstvo pri odločitvi za samostojno podjetniško pot, so študenti 2. letnika programa Ekonomist izvedli naslednji raziskavi:

  • Interes srednješolcev ŠCSG za podjetništvo; avtorici Janja Saberčnik in Katja Jauk ter
  • Interes lokalnega prebivalstva za podjetništvo (»Jaz bom podjetnik, »jaz bom delodajalec«); avtorja Danilo Pušnik in Taša Orlovčič Lesjak.

Rezultate raziskav so v okviru ekskurzije dne 7. aprila 2022 predstavili v prostorih Podjetniškega centra Slovenj Gradec, in sicer direktorju Podjetniškega centra Slovenj Gradec, gospodu Davidu Valiču, ter njegovim sodelavcem.

Med samo predstavitvijo je stekla intenzivna razprava kako izboljšave, ki so jih predlagali študenti na podlagi izvedenih analiz, vključiti v aktivnosti Podjetniškega centra Slovenj Gradec. Med razpravo in navajanjem argumentov za in proti spremembam v aktivnostih PCSG, so študenti še podrobneje spoznali vlogo in delovanje PCSG in veseli nas, da so skupne ugotovitve postavile temelje sodelovanja s Podjetniškim centrom Slovenj Gradec tudi v prihodnosti.


Torek, 9. novembra 2021 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Poslovni sekretar 1. letnika programa Ekonomist – Podjetniški center Slovenj Gradec

Študentke 2. letnika programa Poslovni sekretar in študenti 1. letnika programa Ekonomist so skupaj s predavateljico Mileno Štrovs Gagič v torek, 9. novembra 2021, obiskali Podjetniški center Slovenj Gradec, kjer so jim pripravili zelo zanimivo predavanje o poslovnih darilih.


Četrtek, 28. oktobra 2021: Strokovna ekskurzija za redne študente programa Ekonomist pri predmetih Trženje in Nabava – Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem

Sreda, 29. januarja 2020 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Podjetništvo – Podjetniški center Slovenj Gradec

Študenti 2. letnika programa Ekonomist so se v okviru predmeta Podjetništvo udeležili SPOT delavnice, ki je bila v Podjetniškem centru Slovenj Gradec 29. januarja 2020, z naslovom Razmišljate o realizaciji podjetniške zamisli? Kaj potrebujete pred registracijo in po registraciji podjetja?


Petek, 13. decembra 2019 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Nabava – Adient Slovenj Gradec d. o. o.

Vodja logistike v podjetju Adient Slovenj Gradec d. o. o.,  gospod Jure Viderman, je študentom na primeru podjetja predstavil področje nabave, prodaje, skladiščenja in logistike.


Petek, 22. novembra 2019 – Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Trženje – Relax Turizem d. d. Dravograd
 

Petek, 25. oktobra 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Nabava – Kocerod d. o. o.


Četrtek, 24. oktobra 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti – Čokoladni atelje Dobnik Žalec

Študenti 2. letnika programa Ekonomist so v okviru predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti obiskali Čokoladni atelje Dobnik v Žalcu. Lastnica, gospa Marinka Dobnik, je študentom razkrila zakulisje svojega podjetniškega uspeha in podala koristne nasvete, kako naj v sebi poiščejo podjetniški potencial za svojo poklicno pot.


Sreda, 23. oktobra 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Trženje – Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem


Torek, 22. oktober 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Poslovna logistika – Emo orodjarna d. o. o. Celje

Redni študenti 2. letnika progama Ekonomist so si v torek, 22. 10. 2019, ogledali podjetje Emo orodjarna d. o. o. Celje (http://emo-orodjarna.com/), ki je uspešno proizvodno podjetje orodij za avtomobilsko industrijo in zaposluje približno 220 delavcev. Ogled je vodil gospod Cveto Jamsek.


Ponedeljek, 15. april 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Ekonomija – Podjetniški center Slovenj Gradec

Krožno gospodarstvo – kaj je to, zakaj ga moramo nujno uvajati in kako načela krožnega gospodarstva upoštevati pri poslu – o vsem tem je tekla beseda na strokovnem predavanju in delavnici na Podjetniškem centru Slovenj Gradec 15. aprila 2019, ki so se ga v okviru predmeta Ekonomija udeležili redni študenti 1. letnika programa Ekonomist. Srečanje je vodila Marjana Dermelj, vodja projekta Retrace Interreg Europe.


Četrtek, 21. marec 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov – Hiša mojstrovin Perger Slovenj Gradec

Študenti 2. letnika programa Ekonomist so obiskali razstavni atelje Pergerjevih mojstrovin. Navdušeni so bili nad razstavljenimi produkti ter prijaznim sprejemom. Za “dobrodošlico” je gospod Hrabroslav Perger posebej za njih sestavil celo dobrodošlico v verzih, kar je bilo čisto posebno doživetje (fotografija v prilogi). Za uvod so študente tudi pogostili, in sicer z bonboni in medenjaki, ki so med drugim del njihove ponudbe. V eni uri in pol jih je gospod Lucian Perger izčrpno seznanil z uspešno zgodbo Pergerjevih skozi čas. Spoznali so njihove prijeme oblikovanja proizvodov ter zagotavljanja kakovosti in se seznanili z zanimivimi prijemi trženja.

Sreda, 6. marec 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Podjetništvo – Podjetniški center Slovenj Gradec


Petek, 7. decembra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Poslovni sekretar pri predmetu Projektno organiziranje poslonih dogodkov – predpraznična Ljubljana

V petek, 7. decembra 2018, so študentke 2. letnika programa Poslovni sekretar bile na strokovni ekskurziji v predbožični Ljubljani. Ekskurzijo so organizirale same, in sicer v okviru predmeta Projektno organiziranje poslovnih dogodkov. Povabile so tudi ravnateljico, Janjo Razgoršek, in predavatelje, Luko Uriska, Silvo Ledinek ter Doro Najrajter.

Najprej so se odpeljali do Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, kjer so si ogledali razstavo Body Worlds Vital. Na razstavi so videli cela telesa in posamične organe v zdravem, ogroženem ali poškodovanem stanju. Razstava je bila zelo zanimiva, saj si nekateri niso niti predstavljali kako izgleda človeško telo pod kožo.

Ogledali so si tudi staro Ljubljano v lučkah, s stojnicami in mamljivo ponudbo. Razkošna okrasitev in ponudba jih je res očarala, imeli pa so tudi dovolj časa, da so spili topel čaj in odšli po manjših nakupih oz. kaj dobrega pojest. Preživeli so zelo prijetno predpraznično druženje.


Petek, 7. decembra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Nabava – Hipermarket Mercator Slovenj Gradec


Četrtek, 22. novembra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Poslovni sekretar pri predmetu Sodobno vodenje pisarne – Upravna enota Slovenj Gradec


Petek, 16. novembra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Trženje – podjetje Relax Turizem d. d. Dravograd (strokovno predavanje je izvedla gospa Monika Kelenberger Potnik)


Petek, 19. oktobra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Nabava – podjetje Kocerod d. o. o.


Četrtek, 18. oktobra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Trženje – Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem