STROKOVNE EKSKURZIJE


Sreda, 24. aprila 2024 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist – podjetje Robeta, d. o. o. Slovenj Gradec

V sredo, 24. aprila 2024, so se študenti 2. letnika programa Ekonomist odpravili na strokovno ekskurzijo v podjetje Robeta, d. o. o. Predstavitev poslovanja je pripravil gospod Kristijan Oprešnik, ki je pred leti tudi diplomiral na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec.

Predstavitev je dala vpogled v prijeme in način dela, ki jih uporablja podjetje. Študenti so bili začudeni nad dejstvom, kako hitro podjetje napreduje. Izvedeli so, kako odpirajo nove trge, kakšne strategije imajo in koliko zaposlenih je v podjetju. Videli so tudi plane za prihodnost, na primer načrte za nove prostore v industrijski coni. Ogledali so si promocijske videe in videli kako za večjezičnost ustvarijo govor z umetno inteligenco.

Kasneje so si ogledali proizvodnjo v delavnicah od začetka do konca. Videli so kako izdelujejo pohištvo za avtodome, kako izrezujejo okna, kako avtodome testirajo in na koncu čistijo in preverijo celoten avtodom. Zelo zanimivo je bilo videti tudi ravno dokončan avtodom za Timija Zajca, katerega predaja lastniku bo izvedena na njegov rojstni dan.

Na strokovni ekskurziji so študenti izvedeli veliko novega in dobili vpogled v poslovanje uspešnega podjetja.


Torek, 28. novembra 2023 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist – Sodišče Slovenj Gradec

ŠOKANTNO: ŠTUDENTI DRUGEGA LETNIKA PROGRAMA EKONOMIST BILI NA SODIŠČU!

Ne, ne … Niso prišli v navzkrižje z zakonom, ampak so imeli strokovno ekskurzijo v okviru predmeta Poslovno pravo pri predavateljici Dori Najrajter, univ. dipl. prav. Udeležili so se glavne obravnave, kjer je sodišče obravnavalo kaznivo dejanje grožnje in si ogledali sodni register, ki je neke vrste »porodnišnica« gospodarskih družb. Bilo je drugače, bilo je poučno in to vse od vstopa v sodne prostore, kjer je bilo potrebno oddati vse elektronske naprave in opraviti varnostni pregled vsakega študenta in njegovih torb. Tudi sodne dvorane in sodno osebje so drugačni, kot smo jih vajeni v upravnih prostorih. Sodniki, odvetniki in državni tožilci hodijo v togah, za vse pa velja strog procesni red.


Ponedeljek, 16. oktobra 2023 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist – Avtohiša Škorjanec, d. o. o. Petrovče

V ponedeljek, 16. okrobra 2023, so si redni študenti 2. letnika programa Ekonomist ogledali družbo Avtohiša Škorjanec, d. o. o., v Petrovčah. Direktor družbe, gospod Aleksander Škorjanec, jim je predstavil kratko zgodovino družbe in področje organiziranosti. Prodajalec, gospod Damir Hrepevnik, pa jim je predstavil nabavno in prodajno logistiko s poudarkom na prodaji električnih avtomobilov. Lastnik družbe, gospod Alojz Škorjanec, jim je zaupal koristne nasvete za življenje, predvsem, da morajo biti delovni in vztrajni na svoji poti.

Ogled je organiziral dr. Anton Vorina v sklopu predmeta Poslovna logistika.


Četrtek, 25. maja 2023 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist – podjetje Robeta d. o. o.

V okviru ur predmeta Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov je bila za študente 2. letnika programa Ekonomist organizirana strokovna ekskurzija v podjetju Robeta d. o. o. na njihovem sedežu v Selovcu, Šentjanž pri Dravogradu. Najprej so jih povabili v prostore marketinga in tam izvedli predstavitev svojega poslovanja in marketinških prijemov s pomočjo prezentacije, sledil pa je ogled izdelave oz. opremljanja avtodomov.

Vpogled v zakulisje uspešne zgodbe, ki je zgled mnogim podjetjem v ožji in širši okolici, pa tudi v tujini, je izvedel predstavnik marketinga, nekdanji študent Višje strokovne šole Slovenj Gradec, Kristijan Oprešnik.

Študenti so bili nad slišanim in videnim navdušeni, kar je razvidno tudi iz vtisov, ki so jih nekateri od njih tudi zapisali.

Teja Jert – »Podjetje Robeta je izjemno uspešno in se dobro pozicionirajo na trgu. Njihovo poslovanje, močni promotorji ter uspešna prisotnost na socialnih medijih kažejo na njihovo uspešno marketinško strategijo. To je zagotovo dober pokazatelj, da imajo velik vpliv in so navdih mnogim.

Glede visokih cen njihovih avtodomov se zavedam, da so tovrstni izdelki pogosto luksuzni in specializirani za določeno ciljno skupino. Razumevanje tega je pomembno pri ocenjevanju njihove cenovne politike. Kljub temu, da morda niso najbolj dostopni za “navadne smrtnike”, njihova uspešnost in razširjenost po državah po svetu kažeta na to, da imajo svoje tržno nišo, ki jim omogoča poslovanje na tej ravni.

Čeprav visoke cene morda predstavljajo oviro za nekatere potrošnike, je pomembno ceniti kakovost in izkušnjo, ki jih podjetje Robeta zagotavlja s svojimi avtodomi. Morda bi bilo zanimivo raziskati, ali obstajajo tudi alternativni modeli avtodomov, ki bi bili bolj dostopni za širšo populacijo.«

Ines Dedić – »Celotna ekskurzija je bila zelo zanimiva, najbolj mi je bilo všeč, da v podjetju Robeta uporabljajo sodobne načine oglaševanja, npr. uporabljajo znane osebe, ki predstavljajo njihovo podjetje. Podjetje se ne osredotoča samo na avtodome, ampak tudi razvoj »podpornih izdelkov« za prepoznavnost, kot so trenirke, jakne …, kar se mi zdi zelo dobro.«

Neža Štefančič – »Zanimivo je bilo videti, kako so se v podjetju lotili preobrazbe njihove grafične podobe.«

Eva Bešlagič – »Zanimivo je bilo, saj je imel predstavnik marketinga, gospod Kristijan Oprešnik, nekdanji študent VSŠ SG, zelo dobro predstavitev. Vse je predstavil na lahkoten in zanimiv način, da smo vsi razumeli in se tudi malo nasmejali, tako da resnično ni bilo dolgočasno😊.«

Žana Lukanc – »Najbolj mi je bil všeč ogled proizvodnje, saj so nam predstavili delo iz prve roke, ogledali pa smo si lahko avtodome tudi od znotraj.«

Nuša Poročnik – »Najbolj zanimiv je bil podatek koliko avtodomov dejansko prodajo in to, kako imajo uspešno razširjen trg po svetu, glede na to, da je to slovensko podjetje. Navdušil je tudi ogled samih vozil.«

Sara Meh – »Zanimiva ekskurzija, ker je bil način podaje informacij zelo sproščen, kar je bilo super. Nisem vedela, da ima podjetje takšen obseg naročil, kar me je zelo navdušilo. Navdušilo me je tudi to, kako se podjetje uspešno širi na tuje trge.«


Torek, 23. maja 2023 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist – Turistična agencija Carintia Prevalje


Torek, 11. aprila 2023 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist – Rojstna hiša Huga Wolfa Slovenj Gradec

Redni študenti 2. letnika programa Ekonomist so obiskali Koroški pokrajinski muzej (KPM) in preko razlage vodnice, gospe Nataše Škorjanc, spoznavali zakulisje organizacije dogodkov, ki jih KPM oz. Rojstna hiša Huga Wolfa nudi. Bilo je zanimivo, poučno, hkrati pa tudi prijetno druženje. Študenti so na koncu prejeli promocijska darilca – svinčnike. Zanimivo je, da je KPM v namen promocije dal izdelati svinčnike na podlagi rezultatov tržne raziskave, ki so jo v letu 2017 za KPM izvedli študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec.


Četrtek, 26. maja 2022 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Informatika – Arnes Ljubljana

V četrtek, 26. maja 2022, so se študenti 2. letnika programa Informatika Višje strokovne šole Slovenj Gradec odpravili na strokovni izlet na sedež in prostore državnega inštituta Arnes. Zaposlena Maja Vrečar in Miha Dimec sta jim predstavila njihovo vlogo na slovenski in evropski ravni. Predavanja so zavzemala informacije o tem, kako inštitut zagotavlja našo varnost na internetu, ter tudi o tem, kako lahko mi k temu pripomoremo. Študenti so spoznali tudi način delovanja omrežja in njegove postavitve. Svetovali so jim tudi, na kaj morajo biti kot bodoči informatiki pripravljeni.

#arnes #strokovnaekskurzija


Četrtek, 7. aprila 2022 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist – Podjetniški center Slovenj Gradec

V podporo prizadevanjem Podjetniškega centra Slovenj Gradec (PCSG), da spodbudi lokalno prebivalstvo pri odločitvi za samostojno podjetniško pot, so študenti 2. letnika programa Ekonomist izvedli naslednji raziskavi:

  • Interes srednješolcev ŠCSG za podjetništvo; avtorici Janja Saberčnik in Katja Jauk ter
  • Interes lokalnega prebivalstva za podjetništvo (»Jaz bom podjetnik, »jaz bom delodajalec«); avtorja Danilo Pušnik in Taša Orlovčič Lesjak.

Rezultate raziskav so v okviru ekskurzije dne 7. aprila 2022 predstavili v prostorih Podjetniškega centra Slovenj Gradec, in sicer direktorju Podjetniškega centra Slovenj Gradec, gospodu Davidu Valiču, ter njegovim sodelavcem.

Med samo predstavitvijo je stekla intenzivna razprava kako izboljšave, ki so jih predlagali študenti na podlagi izvedenih analiz, vključiti v aktivnosti Podjetniškega centra Slovenj Gradec. Med razpravo in navajanjem argumentov za in proti spremembam v aktivnostih PCSG, so študenti še podrobneje spoznali vlogo in delovanje PCSG in veseli nas, da so skupne ugotovitve postavile temelje sodelovanja s Podjetniškim centrom Slovenj Gradec tudi v prihodnosti.


Torek, 9. novembra 2021 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Poslovni sekretar 1. letnika programa Ekonomist – Podjetniški center Slovenj Gradec

Študentke 2. letnika programa Poslovni sekretar in študenti 1. letnika programa Ekonomist so skupaj s predavateljico Mileno Štrovs Gagič v torek, 9. novembra 2021, obiskali Podjetniški center Slovenj Gradec, kjer so jim pripravili zelo zanimivo predavanje o poslovnih darilih.


Četrtek, 28. oktobra 2021 – Strokovna ekskurzija za redne študente programa Ekonomist pri predmetih Trženje in Nabava – Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem


Sreda, 29. januarja 2020 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Podjetništvo – Podjetniški center Slovenj Gradec

Študenti 2. letnika programa Ekonomist so se v okviru predmeta Podjetništvo udeležili SPOT delavnice, ki je bila v Podjetniškem centru Slovenj Gradec 29. januarja 2020, z naslovom Razmišljate o realizaciji podjetniške zamisli? Kaj potrebujete pred registracijo in po registraciji podjetja?


Petek, 13. decembra 2019 – Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Nabava – Adient Slovenj Gradec d. o. o.

Vodja logistike v podjetju Adient Slovenj Gradec d. o. o.,  gospod Jure Viderman, je študentom na primeru podjetja predstavil področje nabave, prodaje, skladiščenja in logistike.


Petek, 22. novembra 2019 – Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Trženje – Relax Turizem d. d. Dravograd


Petek, 25. oktobra 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Nabava – Kocerod d. o. o.


Četrtek, 24. oktobra 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti – Čokoladni atelje Dobnik Žalec

Študenti 2. letnika programa Ekonomist so v okviru predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti obiskali Čokoladni atelje Dobnik v Žalcu. Lastnica, gospa Marinka Dobnik, je študentom razkrila zakulisje svojega podjetniškega uspeha in podala koristne nasvete, kako naj v sebi poiščejo podjetniški potencial za svojo poklicno pot.


Sreda, 23. oktobra 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Trženje – Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem


Torek, 22. oktober 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Poslovna logistika – Emo orodjarna d. o. o. Celje

Redni študenti 2. letnika progama Ekonomist so si v torek, 22. 10. 2019, ogledali podjetje Emo orodjarna d. o. o. Celje (http://emo-orodjarna.com/), ki je uspešno proizvodno podjetje orodij za avtomobilsko industrijo in zaposluje približno 220 delavcev. Ogled je vodil gospod Cveto Jamsek.


Ponedeljek, 15. april 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Ekonomija – Podjetniški center Slovenj Gradec

Krožno gospodarstvo – kaj je to, zakaj ga moramo nujno uvajati in kako načela krožnega gospodarstva upoštevati pri poslu – o vsem tem je tekla beseda na strokovnem predavanju in delavnici na Podjetniškem centru Slovenj Gradec 15. aprila 2019, ki so se ga v okviru predmeta Ekonomija udeležili redni študenti 1. letnika programa Ekonomist. Srečanje je vodila Marjana Dermelj, vodja projekta Retrace Interreg Europe.


Četrtek, 21. marec 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov – Hiša mojstrovin Perger Slovenj Gradec

Študenti 2. letnika programa Ekonomist so obiskali razstavni atelje Pergerjevih mojstrovin. Navdušeni so bili nad razstavljenimi produkti ter prijaznim sprejemom. Za “dobrodošlico” je gospod Hrabroslav Perger posebej za njih sestavil celo dobrodošlico v verzih, kar je bilo čisto posebno doživetje (fotografija v prilogi). Za uvod so študente tudi pogostili, in sicer z bonboni in medenjaki, ki so med drugim del njihove ponudbe. V eni uri in pol jih je gospod Lucian Perger izčrpno seznanil z uspešno zgodbo Pergerjevih skozi čas. Spoznali so njihove prijeme oblikovanja proizvodov ter zagotavljanja kakovosti in se seznanili z zanimivimi prijemi trženja.


Sreda, 6. marec 2019: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Podjetništvo – Podjetniški center Slovenj Gradec


Petek, 7. decembra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Poslovni sekretar pri predmetu Projektno organiziranje poslonih dogodkov – predpraznična Ljubljana

V petek, 7. decembra 2018, so študentke 2. letnika programa Poslovni sekretar bile na strokovni ekskurziji v predbožični Ljubljani. Ekskurzijo so organizirale same, in sicer v okviru predmeta Projektno organiziranje poslovnih dogodkov. Povabile so tudi ravnateljico, Janjo Razgoršek, in predavatelje, Luko Uriska, Silvo Ledinek ter Doro Najrajter.

Najprej so se odpeljali do Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, kjer so si ogledali razstavo Body Worlds Vital. Na razstavi so videli cela telesa in posamične organe v zdravem, ogroženem ali poškodovanem stanju. Razstava je bila zelo zanimiva, saj si nekateri niso niti predstavljali kako izgleda človeško telo pod kožo.

Ogledali so si tudi staro Ljubljano v lučkah, s stojnicami in mamljivo ponudbo. Razkošna okrasitev in ponudba jih je res očarala, imeli pa so tudi dovolj časa, da so spili topel čaj in odšli po manjših nakupih oz. kaj dobrega pojest. Preživeli so zelo prijetno predpraznično druženje.


Petek, 7. decembra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Nabava – Hipermarket Mercator Slovenj Gradec


Četrtek, 22. novembra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Poslovni sekretar pri predmetu Sodobno vodenje pisarne – Upravna enota Slovenj Gradec


Petek, 16. novembra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Trženje – podjetje Relax Turizem d. d. Dravograd (strokovno predavanje je izvedla gospa Monika Kelenberger Potnik)


Petek, 19. oktobra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 2. letnika programa Ekonomist pri predmetu Nabava – podjetje Kocerod d. o. o.


Četrtek, 18. oktobra 2018: Strokovna ekskurzija za redne študente 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Trženje – Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem


 

Dostopnost