Študentska skupnost

 

Glede na to, da je trem članom Študentskega sveta potekel mandat, so bile XX. XX. 2021 izvedene volitve za tri nove člane. V Študentski svet so bili izvoljeni: Xxx Xxx, Xxx Xxx in Xxx Xxx.

Študentski svet je sestavljen iz 5 članov:

  • Nino Panzi (redni študent 2. letnika programa Ekonomist),
  • Miha Šušel (redni študent 2. letnika programa Informatika),
  • Xxx Xxx,
  • Xxx Xxx in
  • Xxx Xxx.

Na 1. sestanku v polni sestavi v študijskem letu 2021/2022, dne XX. XX. 2021, so člani Študentskega sveta za predsednika izvolili Xxx Xxx, rednega študenta XX. letnika programa Xxx.

Od vseh študentov pričakujemo in si želimo čim več predlogov, pripomb, pobud, želja … Prizadevali si bomo biti dobra in trdna vez med študenti in zaposlenimi oz. vodstvom šole. Tu smo zato, da izboljšamo sobivanje v šoli ter da študente povežemo med seboj in jih spodbudimo k čim boljšemu medsebojnemu sodelovanju.

Predstavitev Študentskega sveta

 

1. Nino Panzi – član 
2. Miha Šušel – član

Ime mi je Miha in sem študent 1. letnika programa Informatika. Razumevanje, kako deluje računalnik in kaj vse lahko dosežeš z njim, mi daje motivacijo in žene moje zanimanje za učenjem naprej. Ukvarjam se z vse od programiranja, urejanja slik, ustvarjanja grafičnih načrtov, do gradnje strojne opreme. Kot novinec na šoli ter zaradi pouka na daljavo, se še nisem imel priložnosti spoznati in se družiti z mnogo sovrstniki, kar mi predstavlja veliko izgubo, saj sem človek, ki se rad pogovarja in druži ter uživa v igri nogometa.

3. Xxx Xxx – član 
4. Xxx Xxx – član 
5. Xxx Xxx – član