Študentska skupnost

 

17. 11. 2021 in 1. 12. 2021 ter 8. 11. 2023 so bile izvedene volitve za člane Študentskega sveta. V Študentski svet so bili izvoljeni: Jaka Ikovic, David Kac, Jure Maklin, Tanja Škratek in Tadej Tacer.

Študentski svet je sestavljen iz 5 članov:

  • Jaka Ikovic (redni študent 2. letnika programa Informatika),
  • David Kac (redni študent 1. letnika programa Informatika),
  • Jure Maklin (redni študent 2. letnika programa Informatika),
  • Tanja Škratek (redna študentka 1. letnika programa Ekonomist) in
  • Tadej Tacer (redni študent 2. letnika programa Ekonomist).

Na 1. sestanku v polni sestavi v študijskem letu 2021/2022, dne 3. 12. 2021, so člani Študentskega sveta za predsednika izvolili Jureta Maklina, rednega študenta 2. letnika programa Informatika.

Od vseh študentov pričakujemo in si želimo čim več predlogov, pripomb, pobud, želja … Prizadevali si bomo biti dobra in trdna vez med študenti in zaposlenimi oz. vodstvom šole. Tu smo zato, da izboljšamo sobivanje v šoli ter da študente povežemo med seboj in jih spodbudimo k čim boljšemu medsebojnemu sodelovanju.

Predstavitev Študentskega sveta

 

1. Jaka Ikovic – član
2. David Kac – član
3. Jure Maklin – predsednik
4. Tanja Škratek – članica
5. Tadej Tacer – član
Dostopnost