Študentska skupnost

 

Glede na omejitve zaradi epidemije in posledično izvedbe študija na daljavo v študijskem letu 2020/2021 volitve niso bile izvedene, ampak se je 23. 11. 2020 na predlog rednih študentov 1. letnika programa Informatika za novega člana Študentskega sveta potrdil nov član, saj je eni predhodni članici prenehal mandat. V Študentski svet je bil potrjen Miha Šušel.

Študentski svet je sestavljen iz 5 članov:

  • Lucija Fajmut,
  • Klemen Fele,
  • Nino Panzi,
  • Urška Podovšovnik in
  • Miha Šušel.

Na 1. sestanku v polni sestavi v študijskem letu 2018/2019, dne 7. 11. 2018, so člani Študentskega sveta za predsednika izbrali Klemna Feleta, rednega študenta 1. letnika programa Ekonomist.

Od vseh študentov pričakujemo in si želimo čim več predlogov, pripomb, pobud, želja … Prizadevali si bomo biti dobra in trdna vez med študenti in zaposlenimi oz. vodstvom šole. Tu smo zato, da izboljšamo sobivanje v šoli ter da študente povežemo med seboj in jih spodbudimo k čim boljšemu medsebojnemu sodelovanju.

Predstavitev Študentskega sveta


1. Lucija Fajmut – članica

Sem Lucija Fajmut in sem v letošnjem letu študentka 2. letnika, programa Poslovni sekretar. Rojena sem 1996 in prihajam iz Slovenj Gradca. Dokončala sem Gimnazijo v Slovenj Gradcu, kasneje pa še poklicni tečaj za vzgojiteljico. Kadar nisem v šoli, skrbim za dom in družino – imam sina, starega 2 leti. Mojim pestrim dnevom včasih dodam še kakšno uro za svoje hobije.

2. Klemen Fele – predsednik

Sem Klemen, po poklicu sem ekonomski tehnik. Po končani srednji šoli sem se odločil za vpis na Višjo strokovno šolo v Slovenj Gradcu, saj menim da je ekonomsko znanje zmeraj bolj pomembno. Trenutno sem študent 1. letnika ekonomije. Marsikdo me pozna po tem da sem za študenta zelo zaposlen, predvsem zaradi tega ker živim na kmetiji kjer dela nikoli ne zmanjka. Doma imam kmetijo, ki je osredotočena na mlečno proizvodnjo. Prostega časa sicer nimam veliko, kolikor ga pa le imam ga pa rad preživim s prijatelji in družino. Sem komunikativen, pripravljen pomagat, iskren, skromen… Rad se soočam z novimi izzivi in spoznavam nove ljudi. Moja velika želja je da bom čez nekaj let lahko odprl svoje podjetje, usmerjeno na prevozniško dejavnost.

Kot novo izvoljeni predsednik Študentskega sveta se zavedam odgovornosti, ki mi je bila dodeljena hkrati pa upam na dobro sodelovanje s ostalimi študenti in seveda tudi s vsemi delavci na naši šoli. Potrudil se bom da bom lahko izpolnil želje in pričakovanja vseh študentov in tudi strokovnih delavcev. 

3. Nino Panzi – član

4. Urška Podovšovnik – članica

Moje ime je Urška Podovšovnik in prihajam iz Črne na Koroškem. Že od malih nog sem vedno rada brala zgodovinske knjige in pisala kratke pripovedke. Sem zelo pustolovska in adrenalinska oseba, zato skoraj nikoli ne morem mirovati. V mladosti sem trenirala veliko športov. Imam tudi veliko hobijev, kot so streljanje z zračno puško, vožnja z motorjem, plezanje … Moja največja strast pa je pisanje pesmi. Največji navdih za njih mi daje moj fant Blaž, saj mi je lažje napisati svoja čustva, kot pa jih povedati. Ena izmed mojih največji želja je, da bi nekoč lahko izdala svojo pesniško zbirko.

5. Miha Šušel – član

Ime mi je Miha in sem študent 1. letnika programa Informatika. Razumevanje, kako deluje računalnik in kaj vse lahko dosežeš z njim, mi daje motivacijo in žene moje zanimanje za učenjem naprej. Ukvarjam se z vse od programiranja, urejanja slik, ustvarjanja grafičnih načrtov, do gradnje strojne opreme. Kot novinec na šoli ter zaradi pouka na daljavo, se še nisem imel priložnosti spoznati in se družiti z mnogo sovrstniki, kar mi predstavlja veliko izgubo, saj sem človek, ki se rad pogovarja in druži ter uživa v igri nogometa.