V tednu od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019 sta se predavateljica Marta Belič ter knjižničarka in Erasmus+ koordinatorica Lidija Ajtnik udeležili mednarodne mobilnosti v Splitu, in sicer na Vseučilištu u Splitu, Odjelu za stručne studije, Kopilica 5, ki je sestavni del Vseučilišta u Splitu (skupaj s študentskim kampusom), ki se nahaja v drugem delu Splita.

Med tednom sta imeli več srečanj in sestankov z njihovo Erasmus+ koordinatorico, ostalimi predavatelji ter osebjem na Hrvaški gospodarski zbornici – Splitski županijski zbornici. Obisk ustanove v okviru usposabljanja je bil zelo uspešen, pridobili sta nove izkušnje, primere dobrih praks, hkrati pa si z njimi tudi v prihodnje obetamo nadaljnje sodelovanje.


Predavateljica, Karmen Grudnik, je v okviru Erasmus+ izmenjave gostovala na največji ekonomski fakulteti v Bolgariji. V predavanjih za študente je predstavila procesni pristop zagotavljanja kakovosti po PDCA krogu na primerih, program ostalih aktivnosti pa je bil usmerjen v izmenjavo dobrih praks, kar obema institucijama daje izhodišča za izboljšave.