Knjižničarka

Lidija Ajtnik, prof.

E: lidija.ajtnik@sc-sg.si
T: 02 88 46 509, 02 88 46 524

Uradne ure za uporabnike

Ponedeljek 08:00 – 14:30
Torek 08:00 – 13:00
Sreda 08:00 – 13:00
Četrtek 08:00 – 12:00 in 13.00 – 16.00
Petek 07:30 – 14:00

Knjižnica Višje strokovne šole deluje v sklopu knjižnice Šolskega centra Slovenj Gradec, katere knjižnično gradivo in storitve so dostopne in namenjene vsem: študentom, dijakom in zaposlenim. Članstvo je brezplačno. Uporabnikom knjižnice sta na voljo računalnika s tiskalnikom, ki sta povezana v internetno omrežje.

V letu 2008 smo na Šolskem centru postali polnopravni člani sistema COBISS/OPAC. Kliknite tukaj  za vstopno stran: http://www.cobiss.si/ Akronim naše knjižnice je SCSG.

V letu 2010 smo začeli tudi z izposojo v sistemu COBISS/OPAC. To nam je delo močno olajšalo, saj imamo pregled izposoje na vseh treh lokacijah knjižnice Šolskega centra. Gradivo lahko tudi preusmerimo glede na trenutne potrebe po lokacijah.

Knjižnični red

 

 • Članstvo: član šolske knjižnice avtomatsko postane vsak redni in izredni študent ob vpisu na Višjo strokovno šolo. Članarine ni.
 • Izposoja: izposoja gradiva je možna z izkaznico, katero dobi vsak član. Rok izposoje je 21 dni, gradivo pa je možno podaljšati samo enkrat. OPOZORILO: Gradivo vrnite PRAVOČASNO in omogočite njegovo uporabo tudi vašim kolegom študentom!

Dejavnosti in naloge knjižnice

 

 • izposoja, nabava in obdelava gradiva v bazi COBISS3/Zaloga v skladu z veljavnimi predpisi in standardi,
 • sprotni odpis zastarelega, izgubljenega ali uničenega gradiva,
 • izvajanje tehničnih pregledov diplomskih nalog (pregled oblikovne ustreznosti in pravilnega navajanja literature),
 • sodelovanje pri izdelavi in predstavitvi Navodil za izdelavo pisnih del rednim in izrednim študentom na seminarjih,
 • pomoč študentom pri navajanju virov in literature ter pomoč pri iskanju gradiva v sistemu COBISS/OPAC,
 • vodenje šolske kronike,
 • sodelovanje pri projektu Erasmus + (mednarodne izmenjave),
 • urejanje spletne strani za knjižnico Višje strokovne šole,
 • sodelovanje z vodstvom šole in predavatelji na raznih dogodkih in prireditvah (podelitve diplom, športna srečanja med študenti in predavatelji ter drugo),
 • priprava različnih razstav o dogodkih na šoli v vitrinah na hodniku.