Direktor Podjetniškega centra Slovenj Gradec, gospod David Valič, je v četrtek, 14. oktobra 2021, v okviru predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti za študente 1. in 2. letnika programa Ekonomist, izvedel predavanje na temo »Kako registrirati svoje podjetje«.

 Podjetniški center Slovenj Gradec nudi pomoč podjetnikom in tudi tistim, ki imajo idejo in jo želijo uresničiti. Ponuja več aktivnosti:

  • informiranje vseh ciljnih skupin,
  • osnovno svetovanje za odpiranje podjetja,
  • pomoč pri izvajanju postopkov registracij,
  • organizacija in izvedba raznih seminarjev, tečajev …

Gospod David Valič je študente poskušal opogumiti za samostojno podjetniško pot. Nič ni narobe, če ne uspemo prvič, potrebno se je pobrati in iti naprej. Povedal je, da je beseda FAIL kratica za First Attempt In Learning. Njegovo predavanje je študente navdušilo. Zagotovo bodo začeli bolj resno razmišljati o svojih podjetniških idejah in možnosti, da nekoč mogoče registrirajo svoje podjetje.