Višja strokovna šola je bila uspešna na Razpisu Erasmus+ 2024, Ključni ukrep 1, akcija Mobilnost študentov in osebja v terciarnem izobraževanju, saj so ji bila 20. maja 2024 s sklepom CMEPIUS-a dobrena nepovratna sredstva.

Kaj to pomeni za študente in zaposlene?

  1. Še več priložnosti za prakso študentov v tujini,
  2. še več usposabljanja zaposlenih v tujini,
  3. še več poučevanja zaposlenih na tujih šolah,
  4. prvič gremo v Erasmus+ KIP, ki omogoča delo v mednarodni skupini predavateljev in študentov ter vključuje virtualno delo na daljavo in enotedensko izmenjavo.
Dostopnost